Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Formació

BIOÈTICA

L’Institut Borja de Bioètica, entitat universitària (Universitat Ramon Llull) i de llarga trajectòria en la docència i recerca en bioètica, ofereix formació en bioètica “a petició” per aquelles fundacions interessades.

L’Institut Borja de Bioètica-Universitat Ramon Llull desenvolupa també cursos a petició d’institucions o centres sanitaris que sol·liciten formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l’àmbit social. Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades propostes formatives com podria ser la fonamentació en bioètica clínica, les habilitats de comunicació amb el pacient, o el diàleg bioètic en els Comitès d’Ètica Assistencial. I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica. Les fundacions interessades podeu contactar amb la Secretaria de l’Institut (bioetica@ibb.hsjdbcn.org).

 Informació de contacte:

bioetica@ib.b.hsjdbbcn.org

93 600 61 06 

www.ibbioetica.org.