Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Servei "Promoció de la igualtat de tracte i no discriminació"

La Fundció Bayt al-Thaqafa, a més de treballar per la integració i millora de vida dels immigrants extracomunitaris que venen a la nostra entitat, també treballem perquè les seves vides amb nosaltres es faci amb el respecte que es mereix tothom, independentment del seu origen, raça o religió.

Per aquest motiu us recordem que la nostra entitat té un servei que treballa per la "Promoció de la igualtat de tracte i no discriminació" Consulteu el servei en aquesta guia

Informació de contacte: 
Fundació Bayt al-Thaqafa