Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Avís legal

Avís legal

Els continguts d’aquest lloc web estan protegit pels drets d’autor, dels quals únicament la Coordinadora Catalana de Fundacions és propietària. Aquesta informació no es pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, sense el consentiment de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

La Coordinadora Catalana de Fundacions no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l'ús dels continguts del seu lloc web. Els enllaços que conté poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. La Coordinadora Catalana de Fundacions no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a aquests a través del nostre lloc web tampoc no implica que la Coordinadora Catalana de Fundacions en recomani o n’aprovi els continguts.

La Coordinadora Catalana de Fundacions no es fa responsable de les deficiències de servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.
La Coordinadora Catalana de Fundacions no és responsable de cap virus informàtic que pugui causar danys, i que provingui de navegar pel seu lloc web.

Tots els continguts d'aquest web estan protegits pels drets d'autor.