Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

DIRECCIÓ FINANCERA I D’ADMINISTRACIÓ

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
09/01/2019
Nivell d'estudis: 

• Llicenciat/da/Tècnic grau (preferiblement Econòmiques, Empresarials, Dret o similar).
• Especial sensibilitat pel sector social.
• Experiència mínima demostrable de 5 anys en responsabilitat financera, administrativa i legal.
• Coneixements requerits: marc normatiu; treball amb dades de manera precisa i metòdica, recopilar i analitzar la informació, tindre iniciativa, coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de la especialitat o àmbit d’intervenció que desenvolupa la entitat; coneixements metodològics i procedimentals i aplicacions informàtiques específiques de comptabilitat i facturació.
• Habilitats requerides: Orientació a resultats i negociació; bona capacitat de comunicació i influència; visió estratègica; Innovació i creativitat; lideratge i desenvolupament de persones; dots de treball en equip i cooperació; capacitat analítica i de presa de decisions.
• Actituds: capacitat d’anàlisis; capacitat de prendre iniciativa; treball sota pressió; ser metòdic/a; precís/a; responsabilitat; aptituds per a la supervisió; exigència, flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; coherència i integritat; compromís amb l’organització; talant positiu; tenacitat; tolerància a la frustració; acceptació de crítiques i indicacions i bona gestió del estrès.
Àrea o professió: 
Director/a financer/a
Requisits: 

• Responsabilitzar-se davant de la Direcció i del Patronat de la planificació, organització, direcció i control dels serveis administratius amb la finalitat d’optimitzar el seu funcionament.
• Responsabilitzar-se i supervisar l’elaboració i l’assoliment del pressupost anual.
• Analitzar l’evolució mensual dels resultats econòmics i financers, oferint la informació necessària als serveis i àrees pel seu control, seguiment, presa de decisions i elaboració de informes comptables.
• Controlar l’activitat comptable, de gestió de cobraments i control de la tresoreria complint amb la legalitat vigent.
• Responsabilitzar-se del seguiment de la situació administrativa dels serveis.
• Ser l’interlocutor i responsable de la gestió amb els proveïdors clau, amb els serveis jurídics externs i amb els auditors de la Fundació.
• Coordinar a l’equip al seu càrrec, assegurant el seu òptim rendiment, implicació i motivació. Dependran d’aquest càrrec els departaments de comptabilitat, Serveis Generals i RRHH.
• Donar suport a la Direcció general.
Tipus de jornada: 
40 hores setmanals.
Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 

• Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció.
• Contracte de treball indefinit.
• Grup i categoria professional: C. Llicenciats i Diplomats.

INTERESSATS/DES
• Enviar currículum vitae al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu DF, fins el divendres 25 de gener de 2019 inclòs.
• Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.