Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

RECEPCIONISTA

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
11/10/2018
Nivell d'estudis: 

• Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment com a equivalent, o un certificat de professionalitat. La formació serà en l’àmbit de la gestió i administració.
Requisits: 

• Menor de 30 anys.
• Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
• Ser beneficiari/a del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
• Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
• No haver participat en les convocatòries anteriors del programa de joves en pràctiques del SOC ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.
• Català i castellà. Es valorarà domini d’anglès
• Domini d’ eines informàtiques (word i excel)
• Habilitats requerides: capacitat d'organització i planificació; orientació a les persones i grups d'interès; creativitat i innovació; empatia i assertivitat; capacitat de comunicació; atenció al detall, atenció i concentració.
• Actituds: responsabilitat; flexibilitat, discreció i confidencialitat, compromís amb la organització, paciència, talant positiu, capacitat de gestió de l'estrès; capacitat de demanar ajuda, iniciativa i autonomia; acceptació de crítiques i indicacions; comunicació i habilitats socials.
Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 

• Gestionar les demandes d’informació al públic de manera presencial i telefònica i resoldre les incidències generades
• Operar la centraleta de l’entitat, fent i reben trucades telefòniques, connectant les mateixes amb diferents extensions.
• Transmetre i rebre informació en gestions rutinàries amb els agents externs de l’entitat.
• Entregar la correspondència rebuda a l’administració de l’entitat.
• Introduir dades i textos en sistemes informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficàcia.
• Gestionar arxius en suports informàtics i convencionals.
• Donar suport en els programes i projectes de l’entitat.
Detalls de contacte: 

CONDICIONS LABORALS
• Contracte de treball temporal de 6 mesos.
• Jornada completa (40h/setmana) en horari de dilluns a divendres.

INTERESSATS/DES
• Enviar currículum vitae al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu DR, fins el 17 de octubre de 2018 inclòs.