Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TÈCNIC/A DE CAPTACIÓ DE FONS

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
11/10/2018
Nivell d'estudis: 

• Titulació de diplomatura o grau en Ciències polítiques i de l’administració, Ciència política i gestió pública, Sociologia, Pedagogia...
• Experiència mínima d’1 any en un departament de gestió de subvencions en entitats del tercer sector social.
• Es valorarà formació complementària en captació i gestió de subvencions públiques i privades i/o normatives reguladores de subvencions a nivell europeu (fons social europeu), estatal, autonòmic i local.
• Es valorarà alt nivell d’anglès parlat i escrit.
• Es valorarà disponibilitat horària.
• Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de les tècniques necessàries en el cicle d’un projecte; coneixement del tercer sector social; coneixement de l’especialitat o de l’àmbit d’intervenció que desenvolupem a les entitats; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment Word i Excel).
Requisits: 

• Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa, servei o actuació i de l’entitat; capacitat d’anàlisis del context extern i intern; gestió i desenvolupament de projectes; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; capacitat de comunicació; autonomia; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració, anticipació, orientació a resultats i adaptabilitat.
• Actituds: responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de control de l’estrès.
El lloc de treball de “Tècnic/a de captació de fons” té com a finalitat realitzar el disseny i seguiment dels projectes a presentar a diferents administracions públiques, garantint un adequat seguiment tècnic, administratiu i econòmic.
Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 

• Cercar i identificar convocatòries nacionals i internacionals que s’adaptin als objectius de la Fundació i estiguin alineades amb el seu Pla Estratègic.
• Identificar, dissenyar i formular els projectes a presentar a institucions públiques.
• Tramitar les convocatòries de subvencions, licitacions, contractes o concursos pùblics.
• Realitzar el seguiment de les propostes presentades a fi de complir els requeriments dels finançadors públics, així com resolució de requeriments, si s’escau.
• Justificar, a nivell econòmic i tècnic, les subvencions/ajuts atorgats: elaboració de memòries justificatives, preparació dels justificants, càlculs, imputacions i interlocució amb institucions públiques.
• Realitzar el seguiment dels projectes en tots els seus components (tècnic, administratiu i financer), en col·laboració amb les altres àrees funcionals de la Fundació.
• Gestionar la documentació: arxiu físic i digital, relatiu al cicle de vida dels projectes.
• Elaboració d’informes justificatius, tècnics i econòmics.
• Mantenir una adequada comunicació amb les finançadors i altres stakeholders dels projectes.
Detalls de contacte: 

CONDICIONS LABORALS
• Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció (previsiblement novembre).
• Període de prova de dos mesos.
• Grup i categoria professional: C.
• Lloc de treball: Tècnic/a de captació de fons.
• Jornada: 40 hores setmanals.

INTERESSATS/DES
• Enviar currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu CF, fins el 31 d’octubre de 2018 inclòs.