Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
15/09/2017
Nivell d'estudis: 
• Titulació de diplomatura o grau en Ciències polítiques i de l’administració, Ciència política i gestió pública, Sociologia, Pedagogia...
• Experiència mínima d’1 any en un departament de gestió de subvencions / captació de fons en entitats del tercer sector social.
• Es valorarà formació complementària en captació i gestió de subvencions públiques i privades i/o normatives reguladores de subvencions a nivell europeu (fons social europeu), estatal, autonòmic i local.
• Es valorarà alt nivell d’anglès parlat i escrit.
• Es valorarà disponibilitat horària.
• Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de les tècniques necessàries en el cicle d’un projecte; coneixement del tercer sector social; coneixement de l’especialitat o de l’àmbit d’intervenció que desenvolupem a les entitats; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment Word i Excel) i domini d’aplicacions informàtiques específiques de gestió (aplicatius GIA i qBID).
Àrea o professió: 
Tècnic/a de Gestió de Subvencions
Requisits: 
.Capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa, servei o actuació i de l’entitat; capacitat d’anàlisis del context extern i intern; gestió i desenvolupament de projectes; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; capacitat de comunicació; autonomia; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració, anticipació, orientació a resultats i adaptabilitat.
• Actituds: responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de control de l’estrès.

CONDICIONS LABORALS
• Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció (previsiblement octubre).
• Contracte de treball temporal amb una durada inicial de 6 mesos.
• Període de prova de dos mesos.
• Grup i categoria professional: C.
• Lloc de treball: Tècnic/a de gestió de subvencions.
• Jornada: 40 hores setmanals.
• Salari brut anual: 23.000 € (12 pagues).

Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 
• Cercar i identificar convocatòries d'institucions públiques/privades que s'adaptin als objectius de la Fundació i estiguin alineades amb el seu Pla Estratègic.
• Dissenyar i formular els projectes a presentar a institucions públiques/privades.
• Tramitar les convocatòries de subvencions, licitacions, contractes o concursos tant públiques com privades.
• Realitzar el seguiment de les propostes presentades a fi de complir els requeriments dels finançadors públics i privats, així com resolució de requeriments, si s’escau.
• Justificar, a nivell econòmic i tècnic, les subvencions/ajuts atorgats: elaboració de memòries justificatives, preparació dels justificants, càlculs, imputacions i interlocució amb institucions públiques/privades.
• Gestionar, a nivell administratiu, la formació subvencionada per institucions públiques i privades: contacte amb docents, gestió d’aules, materials, alumnes i calendaris. Fer el seguiment de l’execució, la qualitat de les accions formatives i la introducció de les dades als aplicatius corresponents: GIA i qBID.
• Gestionar la documentació: arxiu físic i digital, relatiu al cicle de vida dels projectes.
• Mantenir una adequada comunicació amb les finançadors i altres stakeholders dels projectes.

Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 
Enviar currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu Subvencions, fins el 30 de setembre de 2017 inclòs.