Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
06/03/2019
Nivell d'estudis: 
• Titulació de diplomatura o grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia o Pedagogia.
• Experiència mínima de 2 anys desenvolupant les tasques pròpies del lloc de feina.
• Coneixements requerits: domini del model d’ocupabilitat per competències; coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables; domini de les eines d’acompanyament individual; coneixements del funcionament del mercat laboral; coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral; coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat; marc normatiu; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat i ofimàtica (especialment Word i Excel).

Àrea o professió: 
Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral
Requisits: 
• Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; capacitat de comunicació; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració i orientació a resultats.
• Actituds: comunicació; responsabilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; gestió de les emocions, tenacitat i capacitat de control de l’estrès.
Tipus de jornada: 
40 hores setmanals.
Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 
• Realitzar l’acollida dels/de les participants i efectuar el seu diagnòstic ocupacional.
• Realitzar l’acompanyament a les persones: identificar la demanda, la motivació, les seves expectatives i carències, potencialitats i competències.
• Elaborar, fer el seguiment i l’avaluació dels plans o itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral.
• Realitzar accions d’informació, formació i assessorament orientades a la preparació per accedir al mercat de treball.
• Identificar les necessitats en relació al ventall de recursos que s’ofereix als/les participants.
• Actuar de mediador entre l’oferta i la demanda laboral.
• Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats (serveis socials d’atenció social primària i especialitzada, equip tècnic i altres recursos formatius i/o sociolaborals).
Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 

• Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció (previsiblement a l’abril).
• • Període de prova de dos mesos.
• Grup i categoria professional: C.
INTERESSATS/DES
• • Enviar currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu TO, fins el 15 de març de 2019 inclòs.
• Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.