Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TÈCNIC/A QUALITAT, SEGURETAT, MEDI AMBIENT I GESTIÓ ÈTICA (Contracte de substitució per maternitat + excedència cura menor)

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ VALLÈS ORIENTAL
Data de l'oferta: 
26/09/2017
Nivell d'estudis: 

Preferentment estudis universitaris d’enginyeria
Coneixement de les normes ISO 9001, ISO 14.001 i OHSAS 18.001
Valorable coneixement noves versions ISO 9001:2015 i ISO 14.001:2015
Valorable coneixement de la normativa de Gestió ètica SGE21
Valorable formació de nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals
Requisits: 

-Persona comunicador/a i de mentalitat oberta; observador/a, organitza/da i meticulosa en el treball; dinàmica, amb sentit de la responsabilitat i actitud de millora contínua.
- Vehicle per desplaçament al centre de treball ubicat a La Roca del Vallès
Localització: 
La Roca del Vallès, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 

- És la persona designada per gestionar, promoure, mantenir i actualitzar el Sistema de gestió integrat implantat a l’FVO.
- Ajudar a impulsar, canalitzar i assegurar la implantació constant del Sistema de Gestió Integrat, vetllar pel compliment dels requisits derivats i la millora continua.
- Ajudar a difondre i mantenir la política de la Qualitat i els principis de gestió de la Qualitat.
- Control de la documentació i registres del sistema.
- Control dels Processos.
- Seguiment i control de No conformitats i Reclamacions.
- Seguiment de les Accions Correctives i Preventives.
- Gestió, coordinació i control d’auditories internes.
- Gestió, coordinació i control de la valoració de la satisfacció dels clients internes i externs.
- Gestió, coordinació i control dels Indicadors d'eficàcia i de gestió.
- Elaboració dels informes de revisió del sistema per la Direcció.

CONDICIONS

Durada contracte: descans per maternitat més possibilitat de cobrir excedència per cura de menors. Estimat 6/8 mesos.
Horari: Jornada completa de 9:00h a 18:00h, amb 1h descans per dinar.
Incorporació: immediata.
Salari: 24.000 euros/bruts

Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 

Enviar currículum a : rh@fvo.cat