Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TÈCNIC/A SUPORT AL DEPARTAMENT SOCIAL

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
11/10/2018
Nivell d'estudis: 

• Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment com a equivalent, o un certificat de professionalitat. La formació serà en l’àmbit de la gestió i administració o en ciències polítiques i de l’administració, sociologia, pedagogia, educació social o altres ciències socials.
Requisits: 
• Menor de 30 anys
• Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
• Ser beneficiari/a del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya
• Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques
• No haver participat en les convocatòries anteriors del programa de joves en pràctiques del SOC ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.
• Experiència en entitats del tercer sector social.
• Català i castellà
• Domini d’ eines informàtiques
• Habilitats requerides: capacitat d'organització i planificació; orientació a les persones i grups d'interès; capacitat de generar noves idees; creativitat i innovació; empatia i assertivitat; capacitat de comunicació; atenció al detall, atenció i concentració.
• Actituds: responsabilitat; flexibilitat, discreció i confidencialitat, compromís amb la organització, paciència, talant positiu, capacitat de gestió de l'estrès; capacitat de demanar ajuda, iniciativa i autonomia; acceptació de crítiques i indicacions; comunicació i habilitats socials.

Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 
• Gestionar a nivell administratiu els programes que es duen a terme a l’entitat, controlar tota la documentació del departament social i donar suport als equips d’inserció i d’educadors.
• Donar suport i realitzar les gestions de comunicació internes i externes.
• Manteniment de l’arxiu físic i digital.
• Realitzar operacions d’enregistrament de dades en els aplicatius i programes corresponents.
• Portar a terme tràmits de verificació de dades i documents.
Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 
CONDICIONS LABORALS
• Contracte de treball temporal de 6 mesos.
• Jornada completa (40h/setmana) en horari de dilluns a divendres.

INTERESSATS/DES
• Enviar currículum vitae al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu
DS, fins el 17 de octubre de 2018 inclòs