Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Presencial

Com fer el tancament de l’exercici comptable a la fundació

 Com fer el tancament de l’exercici comptable a la fundació
28/11/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

S'apropa la data de tancament de l'exercici per a moltes fundacions i cal fer les comprovacions i operacions per executar-lo correctament. De la mateixa manera, els comptes han de redactar-se amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 principal 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com impulsar i renovar el patronat

Curs Com impulsar i renovar el patronat
14/11/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Tota fundació que desitgi afrontar amb èxit processos de transformació i millora ha de disposar d’un sistema de govern que asseguri el bon funcionament del seu patronat. Això representa, entre altres coses, definir una composició del patronat que garanteixi la disponibilitat de les competències que la fundació necessita. Per una altra banda, és important mantenir un sistema de reclutament de nous membres que enriqueixi la seva composició i asseguri el relleu i l’impuls del patronat.

Objectius del taller

Coordiandora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació
24/10/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació

24 d’octubre de 2018 | de 9:30 a 13:30 h

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs ABC de les fundacions

Curs ABC de les fundacions
10/10/2018 - 09:30 - 17:30
Durada: 
8h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs: Les relacions entre el patronat i la direcció executiva

Curs: Les relacions entre el patronat i la direcció executiva
19/09/2018 - 10:00 - 14:00
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables
11/07/2018 - 09:30 - 11:30
Durada: 
2h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

La declaració responsable és una figura adreçada a garantir un exercici responsable del càrrec de patró a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació. Sabem en quins supòsits i com cal adoptar aquesta declaració? Quines són les formalitats prèvies i posteriors per a la vàlida adopció d’aquests acords?

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces
27/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Els membres del patronat de la fundació inverteixen importants quantitats de temps i energia en les seves reunions. Presentem de forma clara i amb suficient antelació els materials preparatoris de la reunió? Deixem espai suficient per debatre els temes realment importants? Afavorim la participació de tots els membres del patronat? Com fem seguiment i informem dels temes en curs? Uns hàbits senzills en la manera d'organitzar aquestes reunions poden proporcionar ràpidament millores rellevants en l'exercici dels equips de govern de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Com fomentar la col·laboració entre empreses i fundacions

Com fomentar la col·laboració entre empreses i fundacions
13/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

El finançament públic està estancat o en decreixement. Moltes fundacions estan explorant altres vies per complir amb la seva missió i poder finançar els seus projectes. Una de les vies que es plantegen és adreçar-se a les empreses privades com a font de recursos econòmics i de col·laboració. Però és important conèixer-les, saber què els pot interessar, què no, com realitzar amb èxit el procés d'apropament i com mantenir una col·laboració duradora.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a Ed. Curs L'inform anual de la govern corporatiu a la fundació

2a Ed. Curs L'inform anual de la govern corporatiu a la fundació
04/06/2018 - 10:00 - 14:00
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Atès que van quedar persones sense plaça al curs del 25 d’abril, programem una segona edició per facilitar la participació de totes les fundacions interessades.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 137, principal 2a B.
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

La fiscalitat de les fundacions

La fiscalitat de les fundacions
30/05/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Les fundacions gaudeixen d’un règim fiscal propi atès el seu caràcter no lucratiu i que duen a terme activitats d’interès general. És important conèixer quines són les obligacions de les fundacions en matèria tributària i quins són els incentius fiscals dels quals es poden beneficiar tant les fundacions com els seus donants.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B.
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480