Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Presencial

Curs Com fer el càlcul de l’aplicació del 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals

Curs Com fer el càlcul de l’aplicació del 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals
12/12/2018 - 09:30 - 11:30
Durada: 
2h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Les fundacions han d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la fundació. El patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
 

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 principal 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Les relacions entre el patronat i la direcció executiva 2a. edició

Curs Les relacions entre el patronat i la direcció executiva 2a. edició
27/11/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Un dels temes més controvertits en el govern de les fundacions és la relació entre el patronat i la direcció executiva, ja que no sempre és fàcil delimitar on acaba la gestió i comença el govern o viceversa. Les fundacions tenen molt a guanyar assegurant que les relacions entre el patronat i la direcció executiva siguin clares i col·laboratives.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 principal 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació 2a. edició

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació 2a. edició
10/12/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

El pressupost és una eina fonamental per ajudar a gestionar la fundació i informar sobre la suficiència dels ingressos per finançar les despeses i per garantir la continuïtat dels projectes. Les entitats no lucratives, per la seva naturalesa, no han de tenir beneficis, però han de ser econòmicament viables. Cal identificar les necessitats, assignar recursos, determinar el seu cost i finalment comprovar si, d'acord amb els ingressos, es poden emprendre les actuacions previstes tot analitzant les desviacions que es puguin produir.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 principal 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Com fer el tancament de l’exercici comptable a la fundació

 Com fer el tancament de l’exercici comptable a la fundació
28/11/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

S'apropa la data de tancament de l'exercici per a moltes fundacions i cal fer les comprovacions i operacions per executar-lo correctament. De la mateixa manera, els comptes han de redactar-se amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 principal 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com impulsar i renovar el patronat

Curs Com impulsar i renovar el patronat
14/11/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Tota fundació que desitgi afrontar amb èxit processos de transformació i millora ha de disposar d’un sistema de govern que asseguri el bon funcionament del seu patronat. Això representa, entre altres coses, definir una composició del patronat que garanteixi la disponibilitat de les competències que la fundació necessita. Per una altra banda, és important mantenir un sistema de reclutament de nous membres que enriqueixi la seva composició i asseguri el relleu i l’impuls del patronat.

Objectius del taller

Coordiandora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació
24/10/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs Com elaborar el pressupost a la fundació

24 d’octubre de 2018 | de 9:30 a 13:30 h

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs ABC de les fundacions

Curs ABC de les fundacions
10/10/2018 - 09:30 - 17:30
Durada: 
8h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs: Les relacions entre el patronat i la direcció executiva

Curs: Les relacions entre el patronat i la direcció executiva
19/09/2018 - 10:00 - 14:00
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables
11/07/2018 - 09:30 - 11:30
Durada: 
2h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

La declaració responsable és una figura adreçada a garantir un exercici responsable del càrrec de patró a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació. Sabem en quins supòsits i com cal adoptar aquesta declaració? Quines són les formalitats prèvies i posteriors per a la vàlida adopció d’aquests acords?

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces
27/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Els membres del patronat de la fundació inverteixen importants quantitats de temps i energia en les seves reunions. Presentem de forma clara i amb suficient antelació els materials preparatoris de la reunió? Deixem espai suficient per debatre els temes realment importants? Afavorim la participació de tots els membres del patronat? Com fem seguiment i informem dels temes en curs? Uns hàbits senzills en la manera d'organitzar aquestes reunions poden proporcionar ràpidament millores rellevants en l'exercici dels equips de govern de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480