Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Presencial

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables
11/07/2018 - 09:30 - 11:30
Durada: 
2h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

La declaració responsable és una figura adreçada a garantir un exercici responsable del càrrec de patró a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació. Sabem en quins supòsits i com cal adoptar aquesta declaració? Quines són les formalitats prèvies i posteriors per a la vàlida adopció d’aquests acords?

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces
27/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Els membres del patronat de la fundació inverteixen importants quantitats de temps i energia en les seves reunions. Presentem de forma clara i amb suficient antelació els materials preparatoris de la reunió? Deixem espai suficient per debatre els temes realment importants? Afavorim la participació de tots els membres del patronat? Com fem seguiment i informem dels temes en curs? Uns hàbits senzills en la manera d'organitzar aquestes reunions poden proporcionar ràpidament millores rellevants en l'exercici dels equips de govern de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Com fomentar la col·laboració entre empreses i fundacions

Com fomentar la col·laboració entre empreses i fundacions
13/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

El finançament públic està estancat o en decreixement. Moltes fundacions estan explorant altres vies per complir amb la seva missió i poder finançar els seus projectes. Una de les vies que es plantegen és adreçar-se a les empreses privades com a font de recursos econòmics i de col·laboració. Però és important conèixer-les, saber què els pot interessar, què no, com realitzar amb èxit el procés d'apropament i com mantenir una col·laboració duradora.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a Ed. Curs L'inform anual de la govern corporatiu a la fundació

2a Ed. Curs L'inform anual de la govern corporatiu a la fundació
04/06/2018 - 10:00 - 14:00
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Atès que van quedar persones sense plaça al curs del 25 d’abril, programem una segona edició per facilitar la participació de totes les fundacions interessades.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 137, principal 2a B.
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

La fiscalitat de les fundacions

La fiscalitat de les fundacions
30/05/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Les fundacions gaudeixen d’un règim fiscal propi atès el seu caràcter no lucratiu i que duen a terme activitats d’interès general. És important conèixer quines són les obligacions de les fundacions en matèria tributària i quins són els incentius fiscals dels quals es poden beneficiar tant les fundacions com els seus donants.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B.
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

La formulació dels comptes anuals de la fundació

La formulació dels comptes anuals de la fundació
16/05/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

El Patronat de la fundació ha d’aprovar els comptes anuals d’acord amb els procediments i dins els terminis legalment establerts. De la mateixa manera, els comptes han de redactar-se amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B.
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs L'informe anual de govern corporatiu

25/04/2018 - 10:00 - 14:00
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

L'informe anual de govern corporatiu consisteix en l’avaluació sobre la forma d’elecció i el funcionament dels òrgans de gestió i control de la fundació, la forma de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura. En aquest sentit és una eina de transparència fonamental per fer visible la rendició de comptes de la fundació a la societat, així com per impulsar pràctiques de bon govern i millorar l'eficàcia del seu patronat.

Objectius del curs


Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Claus per a la sol·licitud i justificació de subvencions

Curs Claus per a la sol·licitud i justificació de subvencions
18/04/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Nombroses fundacions sol·liciten fons públics per dur a terme la seva activitat. Redactar un bon projecte, justificar-lo de manera idònia, fer reformulacions o respondre adequadament als requeriments són qüestions que cal fer de manera eficient i rigorosa.

Tot i que la sessió estarà orientada principalment cap a subvencions d’administracions públiques, també identificarem les claus per presentar projectes a fundacions privades de gran rellevància al sector.

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a. Edició Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)

2a. Edició Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)
04/04/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

2a. Edició Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a. edició Curs Com fer la memòria anual de la fundació

2a. edició Curs Com fer la memòria anual de la fundació
07/03/2018 - 09:30 - 17:30
Durada: 
8h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

2ª. edició Curs Com fer la memòria anual de la fundació

7 de març de 2018 | de 9:30 a 17:30 h

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480