Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Presencial

Taller "Com impulsar el bon govern al patronat"

Taller "Com impulsar el bon govern al patronat"
04/10/2017 - 10:00 - 14:00
Durada: 
4h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial
Taller "Com impulsar el bon govern al patronat"
Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Taller "La comunicació per la captació de fons"

Taller "La comunicació per la captació de fons"
20/09/2017 - 09:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

TALLER La comunicació per la captació de fons

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Taller: " El patrimoni net de les fundacions"

Taller: " El patrimoni net de les fundacions"
12/07/2017 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

1.       Definició del patrimoni net

2.       Composició.

a.       Els Fons Propis

b.      Ajustaments per canvis de valor

c.       Subvencions, donacions i llegats rebuts

3.       Definicions comptables. Una visió pràctica comptable

4.       La distribució de l’excedent de l’exercici.


11.15h-11.30h |

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

TALLER | La formulació del comptes anuals i la memòria econòmica de les fundacions

TALLER |  La formulació del comptes anuals i la memòria econòmica de les fundacions
14/06/2017 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Programa


9:30h a 11.15h | 1. El tancament del exercici i la preparació i rendició de Comptes Anuals

a. Principis comptables i Normes de valoració

b. Tall d’operacions

c. Amortitzacions i provisions

d. Resultat econòmic i resultat fiscal

e. Els Comptes anuals: Balanç, Resultats i notes

- El model Normal – Informe d’auditoria

- El model Abreujat

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

TALLER | Gestió Directiva i Fiscalitat de les Fundacions

TALLER | Gestió Directiva i Fiscalitat de les Fundacions
17/05/2017 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Programa


9:30h a 11.15 h | 1. La gestió del Patronat de les Fundacions

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037 Barcelona
Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Taller Gestió comptable i financera. Tancament de l'exercici 2016

Taller Gestió comptable i financera. Tancament de l'exercici 2016
15/12/2016 - 09:30 - 14:00
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Objectiu del Taller: Taller dirigit als responsables de la Gestió Econòmico-Financera de la Fundació, amb l'objectiu d'aprofundir en aquests temes des d'una vessant pràctica.


Bloc A- Planificació i gestió econòmica de la Fundació

Professora: M. Eugènia Bailach, economista i auditora de comptes d’AUREN

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

3a. Edició Taller sobre el Patrimoni Net

3a. Edició Taller sobre el Patrimoni Net
14/12/2016 - 16:00 - 19:30
Durada: 
3,5h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Objectiu del Taller: proporcionar els coneixements específics necessaris en tot allò que fa referència a les operacions econòmiques i als actes jurídics que s’han d’enregistrar en el Patrimoni net de les fundacions.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat

Taller “Micro-mecenatge per a fundacions: una nova eina de fundraising” (2a. Edició)

22/06/2016 - 09:30 - 12:30
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

PRESENTACIÓ:
El micro-mecenatge, és una forma de finançament en auge per diverses raons. Des de raons merament financeres fins a emocionals i ètiques, aquesta modalitat s’està convertint una de les noves opcions per a les fundacions. Com en qualsevol altre camp, però, convé conèixer i dominar-ne els criteris d’èxit abans de posar en marxa qualsevol projecte.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Taller “Micro-mecenatge per a fundacions: una nova eina de fundraising”

24/05/2016 - 09:30 - 12:30
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

PRESENTACIÓ:
El micro-mecenatge, és una forma de finançament en auge per diverses raons. Des de raons merament financeres fins a emocionals i ètiques, aquesta modalitat s’està convertint una de les noves opcions per a les fundacions. Com en qualsevol altre camp, però, convé conèixer i dominar-ne els criteris d’èxit abans de posar en marxa qualsevol projecte.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a. Edició Taller sobre el Patrimoni Net

27/04/2016 - 16:00 - 19:30
Durada: 
3,5h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Objectiu del Taller: proporcionar els coneixements específics necessaris en tot allò que fa referència a les operacions econòmiques i als actes jurídics que s’han d’enregistrar en el Patrimoni net de les fundacions.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037 Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480