Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Creació de noves fundacions

La Coordinadora dóna suport a la creació de fundacions, d'acord amb noves necessitats que la societat civil catalana vagi detectant.
Tenim l'experiència acumulada, pel que fa a requisits i tràmits, de totes les fundacions associades. Per això podem donar l'assessorament precís que serveixi per analitzar la viabilitat i la complementarietat de la tasca de la fundació que es vol crear.

Per tal d'ajudar-vos de forma personalitzada i directe podeu trucar-nos per demanar una entrevista el 93.488.14.80

Creació noves fundacions

Documentació necessària

Documentació necessària

Constitució d'una fundació

Font: Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia

Legislació de fundacions catalanes:

  • Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Descarrega
  • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Descarrega
  • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Descarrega
  • Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptablilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008. Descarrega
  • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 307). Descarrega
  • RD 1270/2003, de 10 de octubre, del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 254). Descarrega
  • Decreto 43/2003 de 20 de febrer, Pla de comptabilitat de les fundacions privades. Descarrega
  • Models comptes anuals (Impresos per a la presentació dels Comptes Anuals de les fundacions. icona enllaç extern Vés-hi