Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

3a. Edició Taller sobre el Patrimoni Net

14/12/2016 - 16:00 - 19:30
Durada: 
3,5h
Tipus: 
Modalitat: 

Objectiu del Taller: proporcionar els coneixements específics necessaris en tot allò que fa referència a les operacions econòmiques i als actes jurídics que s’han d’enregistrar en el Patrimoni net de les fundacions.

Adreçat: el taller s’adreça a totes les persones que participen de la gestió comptable i administrativa de la fundació i aquelles que participen en la formulació dels comptes anuals: directors, comptables, administratius, etc.

Ponent: Pere Tarrés Mascaró, Economista i Màster en direcció de Fundacions i Associacions, membre col·laborador del Bufet Bergós.

Programa

1. Definició.

2. Composició.

2.a. Els Fons Propis.
2.b. Ajustaments per canvis de valor.
2.c. Subvencions, donacions i llegats rebuts.

3. Definicions comptables. Una visió pràctica comptable.

4. La distribució de l’excedent de l’exercici.

5. L’Estat de canvis en el Patrimoni Net (ECPN).

6. Informació a incloure a la Memòria dels Comptes Anuals.

7. Supòsits pràctics.

7.1. Les subvencions de capital: el cas dels drets sobre béns cedits en ús gratuïtament.
7.2. Els excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries.
7.3. L’aplicació del 70% dels ingressos i les rendes obtingudes a finalitats fundacionals.

8. Torn de paraules.


Butlleta d'Inscripció al Taller sobre el Patrimoni Net

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a B
08037 Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat