Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Curs: La fiscalitat de les fundacions (2a. edició)

26/06/2019 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Modalitat: 

Curs: La fiscalitat de les fundacions (2a. edició)

Les fundacions gaudeixen d’un règim fiscal propi atès el seu caràcter no lucratiu i que duen a terme activitats d’interès general. És important conèixer quines són les obligacions de les fundacions en matèria tributària i quins són els incentius fiscals dels quals es poden beneficiar tant les fundacions com els seus donants.

Objectius del curs


 • Revisar els aspectes més importants de la fiscalitat de les fundacions
 • Conèixer quines són les obligacions tributàries de les fundacions
 • Identificar els incentius fiscals que corresponen a les fundacions
 • Elaborar correctament tota la documentació relacionada amb aquest àmbit

A qui es dirigeix?


Direccions, gerències i professionals de les àrees de comptabilitat i administració les fundacions

Programa


 1. El marc legal de la Llei 49/2002. Definició d’entitats sense ànim de lucre. Requisits per considerar una entitat com a no lucrativa
 2. Obligacions tributàries de les fundacions
     a) Impost sobre Societats
     b) IVA
     c) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
     d) Tributs locals: IBI, IAE, Increment del Valor dels Terrenys
 3. Incentius fiscals al mecenatge
     a) Donacions persones físiques
     b) Donacions persones jurídiques
     c) Certificació i declaració de donacions (Model 182)
     d) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general i la seva delimitació amb el contracte de patrocini
 4. La memòria econòmica “fiscal” (Article 3 RD 1270/2003)

Docents


Ferran Busquet, Economista-MBA per ESADE i Auditor de Comptes i Josep Ramírez, Economista i Auditor de Comptes de Busquet, economistes, auditors, estudi jurídic.

Dades del curs


Dia: dimecres 26 de juny de 2019
Horari: de 9.30h a 13.30h
Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167 pral. 2a. B, Barcelona

Inscripció


Preu per participant:   90 € Fundacions associades a la CCF
                                     180 € Fundacions no sòcies

Per formalitzar la inscripció cal:

 1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç
 2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona participant i la referència “Curs 26/06”

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 principal 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480