Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Curs: Les fundacions i la normativa del sector públic (3a. edició)

22/05/2019 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Modalitat: 

Si bé les fundacions són persones jurídiques de dret privat, la normativa de dret públic els pot afectar de forma molt directa, sigui perquè reben fons públics via concerts, subvencions, etc., sigui per que la dotació fundacional està integrada majoritàriament per bens o drets cedits per l’Administració Pública o bé, perquè una part dels drets de vot del patronat correspon a entitats del sector públic.

Objectius del curs

- Conèixer quina és la normativa del sector públic aplicable a les fundacions.

- Revisar les obligacions de subministrament d’informació i documentació que cal presentar a l’administració pública de què depèn la fundació i al protectorat. Règim d’adscripció.  

- Establir les obligacions a les que es subjecten aquestes entitats derivades del dret públic

A qui es dirigeix?

Direccions, gerències i professionals de l’àrea jurídica de les fundacions.

Programa


1. Règim jurídic:
 • Coordinació normativa: públic / privat; estatal / autonòmica
  • Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic
  • Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya
  • Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
 • Centres CERCA

2. Règim d’adscripció.     

 • Fundacions del sector públic.
 • Altres fundacions adscrites.

3. Control econòmic financer

 • Fiscalització del Protectorat
 • Fiscalització de la Intervenció General de la Generalitat o òrgans anàlegs.

4. Adaptació estatutària.

 • Obligacions d’adaptació d’estatuts.
 • Recomanacions d’adaptació d’estatuts.

5. Règim de contractació

 • Règim jurídic
 • Contractes i relacions excloses
 • Preparació i adjudicació dels contractes.
 • Efectes i extinció.
 • Règim de recursos


Docent

Tomàs Segura. Advocat del Bufet Bergós

Dades del curs

Dia: dimecres, 22 de maig 2019
Horari: de 9.30 h a 13.30 h       
Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167 pral. 2a. B, Barcelona

Inscripció

Preu per participant:              

 • 90 € Fundacions associades a la CCF
 • 180 € Fundacions no sòcies

Per formalitzar la inscripció cal:

 1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç
 2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona participant i la referència “Curs 22/05”

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480