Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Curs Obligacions de transparència de les fundacions (2a. edició)

06/03/2019 - 09:30 - 13:30
Durada: 
8h
Tipus: 
Modalitat: 

Les fundacions, en tant que entitats que duen a terme finalitats d’interès general, estan obligades a fer públics determinats aspectes de la seva activitat i organització. El marc legislatiu sobre les obligacions de transparència s’ha anat definint i ampliant fins la publicació de l’Ordre JUS/152/2018, què estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la llei del Protectorat.

Objectius del curs

  • Conèixer quines són les obligacions de les fundacions en matèria de transparència
  •  Aprendre el contingut i abast de les eines de transparència definides a l’Ordre 152/2018.
  • Saber, de manera pràctica, com complir amb el deure de publicitat de les fundacions

A qui es dirigeix?

Gerències, direccions, membres del patronat i responsables de l’àrea jurídica i de l’àrea de comunicació de les fundacions.

Programa

1.     Marc Normatiu:

a)    Llei Estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

b)    Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-         Subjectes Obligats

-         Obligacions en matèria de Publicitat

-         Incompliment, infraccions i sancions

c)     Llei 21/2014 del Protectorat

d)    Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència.

-         Subjectes obligats

-         Distinció segons dimensió i naturalesa pública dels recursos

-         Obligacions en matèria de publicitat

-         Definició nous conceptes

2.     Coordinació normativa. Concurrència de lleis.

3.     Models pràctics pel compliment de les obligacions en matèria de publicitat.

Docent

Tomàs Segura. Advocat del Bufet Bergós.

 

Dades del curs

Dia: dimecres, 6 de març 2019
Horari: de 9.30 h a 13.30 h       
Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167 pral. 2a. B, Barcelona

Inscripció

Preu per participant:              

  • 90 € Fundacions associades a la CCF
  • 180 € Fundacions no sòcies

Per formalitzar la inscripció cal:

  1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç
  2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona participant i la referència “Curs 06/03”

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480