Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

La fiscalitat de les fundacions

30/05/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Modalitat: 

Les fundacions gaudeixen d’un règim fiscal propi atès el seu caràcter no lucratiu i que duen a terme activitats d’interès general. És important conèixer quines són les obligacions de les fundacions en matèria tributària i quins són els incentius fiscals dels quals es poden beneficiar tant les fundacions com els seus donants.

Objectius del taller

 • Revisar els aspectes més importants de la fiscalitat de les fundacions
 • Conèixer quines són les obligacions tributàries de les fundacions
 • Identificar els incentius fiscals que corresponen a les fundacions
 • Elaborar correctament tota la documentació relacionada amb aquest àmbit

A qui es dirigeix?

Direccions, gerències i professionals de les àrees de comptabilitat i administració les fundacions

Programa

 1. El marc legal de la Llei 49/2002. Definició d’entitats sense ànim de lucre. Requisits per considerar una entitat com a no lucrativa
 2. Obligacions tributàries de les fundacions
  1. Impost sobre Societats
  2. IVA
  3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  4. Tributs locals: IBI, IAE, Increment del Valor dels Terrenys
  5. Incentius fiscals al mecenatge
   1. Donacions persones físiques
   2. Donacions persones jurídiques
   3. Certificació i declaració de donacions (Model 182)
   4. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general  i la seva delimitació amb el contracte de patrocini
   5. La memòria econòmica “fiscal” (Article 3 RD 1270/2003)

   Docents:

   Ferran Busquet, Economista-MBA per ESADE  i Auditor de Comptes i  David Casals, Economista-Auditor de Comptes de Busquet, economistes, auditors, estudi jurídic.

   Dades del curs

   Dia: dimecres 30 de maig de 2018
   Horari: de 9.30h a 13.30h
   Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167 pral. 2a. B, Barcelona


Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B.
08037 Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480