Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Formació especialitzada

La realitat que s’imposa cada vegada més en la gestió organitzacional exigeix l’adquisició de coneixements com més va més aprofundits, especialitzats i variats. La Coordinadora, amatent a donar resposta a aquestes necessitats, organitza cursos, seminaris i jornades dirigits per professionals qualificats adreçats de manera preferent als càrrecs amb responsabilitats en la gestió de les fundacions associades (amb avantatges econòmics) i del sector fundacional en general. Darrerament se n’han dut a terme sobre captació de recursos, direcció i motivació d’equips de treball i de gestió del temps i organització del treball, i també se’n preveuen sobre màrqueting i comunicació, sempre d’acord amb les demandes formulades per les fundacions associades.

Cursos

Formació en tots els àmbits adreçada als professionals del món fundacional (Gestió d'entitats sense ànim de lucre, Internet per a fundacions, Comunicació interna i externa, Desenvolupament d'Habilitats Directives...).

Seminaris

Cursos monogràfics d’aprofundiment sobre aspectes d’actualitat (Normes d’adaptació del Pla General Comptable per a les entitats sense ànim de lucre…).

Jornades

Actes monogràfics sobre qüestions d’actualitat que afecten el funcionament i l'organització diaria de les fundacions (nou Pla Comptable, l’exempció de l’IAE, etc.).

Tallers

Formació en grups reduïts sobre aspectes comptables, legals i fiscals de les Fundacions.