Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Formació especialitzada

La realitat que s’imposa cada vegada més en la gestió organitzacional exigeix l’adquisició de coneixements com més va més aprofundits, especialitzats i variats. La Coordinadora, amatent a donar resposta a aquestes necessitats, organitza cursos, seminaris i jornades dirigits per professionals qualificats adreçats de manera preferent als càrrecs amb responsabilitats en la gestió de les fundacions associades (amb avantatges econòmics) i del sector fundacional en general. Darrerament se n’han dut a terme sobre captació de recursos, direcció i motivació d’equips de treball i de gestió del temps i organització del treball, i també se’n preveuen sobre màrqueting i comunicació, sempre d’acord amb les demandes formulades per les fundacions associades.

Cursos

Formació en tots els àmbits adreçada als professionals del món fundacional (Gestió d'entitats sense ànim de lucre, Internet per a fundacions, Comunicació interna i externa, Desenvolupament d'Habilitats Directives...).

Seminaris

Cursos monogràfics d’aprofundiment sobre aspectes d’actualitat (Normes d’adaptació del Pla General Comptable per a les entitats sense ànim de lucre…).

Jornades

Actes monogràfics sobre qüestions d’actualitat que afecten el funcionament i l'organització diaria de les fundacions (nou Pla Comptable, l’exempció de l’IAE, etc.).

- Jornada sobre les noves avantatges fiscals de la Llei de Mecenatge - 26 de maig de 2015

- Jornada sobre la nova Llei de Transparència - 12 de març de 2015

- Jornada sobre la nova Llei del Protectorat - 4 de març de 2015

- Jornada sobre les responsabilitats i Obligacions dels Patrons de les Fundacions - 16 juliol 2014

- 18a Jornada de treball: Elaboració dels comptes anuals - 10 juny 2014

Tallers

Formació en grups reduïts sobre aspectes comptables, legals i fiscals de les Fundacions. 

 -  1a Edició taller sobre aspectes comptables i de gestió Fundacions de Recerca - 12 i 19  febrer 2014

 -  2a Edició taller sobre aspectes comptablesi de gestió Fundacións de Recerca - 26 febrer i 3  marc 2014

 -  1a Edició Taller sobre temes legals i fiscals de les Fundacions- 11 i 12 març 2014  

 -  2a Edició Taller sobre temes legals i fiscals de les Fundacions -18 i 19 març 2014

 -  3a Edició Taller sobre temes legals i fiscals de les Fundacions - 8 i 9 d'abril 2014

 -  4a Edició Taller sobre temes legals i fiscals de les Fundacions - 6 i 7 de maig 2014

    Taller: Fes el teu pla de comunicació i captació pel 2014 en 3 sessions de treball -25, 26 i 27 de març