Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ AFRICAN FUTURES

Nom FUNDACIÓ AFRICAN FUTURES
Adreça Av. Vallvidrera, 18, 2n 1a
Codi postal i ciutat 08017 Barcelona
Regió Barcelonès
Correu electrònic dbillingsley81@gmail.com
Objectius La Fundació té per objecte i finalitat, l'elaboració i desenvolupament de projectes i programes vinculats a la millora d'instal·lacions educatives (escoles i col·legis) i sanitàries (hospitals i centres de salut) per a la infància en països africans, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels nens, especialment en la seva educació i sanitat. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries i / o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han d'exercir atenent a les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si cal, dels permisos o llicències pertinents.
Patronat
Protectorat Generalitat de Catalunya
Nombre de registre 3031
Data de registre 13/07/2017
Informació legal Civil
Any de les dades 2017
Darrera modificació: 31-08-2017