Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ ARANI

Nom FUNDACIÓ ARANI
Adreça Indústria, 137-141
Codi postal i ciutat 08025 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 93.455.77.71
Fax 93.436.24.80
Correu electrònic info@escolasinai.com
Director i/o gerent Mercè Pujol Casals
Persona de contacte Mercè Pujol Casals
Fundadors Mª Isabel Ferré Esteller, Mercè Pujol Casals, Mercè Baixas Arias, Núria Plana Vilarrubla, Mª Elisa Prades Ferré
Història La Fundació Privada ARANI es va crear l’any 2003 amb l’objectiu primordial de posar en marxa un Centre Especial de Treball: el CET de ARANI. L’Associació per la Reeducació d’Adolescents i Nens Inadaptats (A.R.A.N.I) va iniciar el seu treball l’any 1972, atenent a joves amb risc d’exclusió social al centre Granja-Escola Sinaí. Després de força anys de treball en l’àmbit de l’hosteleria amb aquests noi i noies, a demanda de pares i professionals vàrem començar a treballar amb alumnes amb minusvalia psíquica (Síndrome de Down, minusvalia psíquica per diferents causes…) Des de l’inici se’ns va fer patent que l’hosteleria oferia un ventall de possibilitats i de tasques de diferent dificultat que ens permetia preparar a nois de nivells molt diferents perquè podessin arribar a realitzar tasques molt útils i necessàries. Així, durant anys hem estat atenent a un grup d’alumnes amb minusvalia psíquica a l’escola i realment hem vist que al realitzar practiques en el restaurant, o feines relacionades amb ell (neteja, bugaderia…) aconsegueixen força nivell d’utilitat i autonomia. La iniciativa de posar en marxa un CET va sorgir amb l’objectiu primordial de poder fer una oferta de treball interessant als nois discapacitats que s’han format a l’escola, que han treballat molt i que tenen molt interès en seguir en el camp de l’hosteleria i que si no tenen la possibilitat d’entrar en un CET, no podrien continuar exercint la formació adquirida en aquest àmbit. Amb aquesta idea vàrem crear la Fundació Privada ARANI i vàrem començar amb un projecte de CET petit i factible que ha tingut una mitra de 5 treballadors i que ha obtingut el número definitiu al mes de juny de 2007. El CET realitza serveis de catering, hosteleria i neteja. Peer tal de que el projecte pogués ser factible i optimitzar recursos l’Associació A.R.A.N.i va cedir a la Fundació un local i part de les seves línies d’ingressos (el Server de Catering i l’explotació del Restaurant en caps de setmana). Tot i que aquest ha estat l’objectiu més immediat de la Fundació és possible que en altres moments fem altres projectes que tinguin a veure amb la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió o persones que necessitin algun tipus d’ajuda. Actualment, treballen al CET de la Fundació 6 nois i noies amb minusvalia psíquica. Treballen també a la Fundació tres treballadors sense disminució.
Objectius Dur a terme accions per inserir socialment persones amb risc d'exclusió soacial, inclosa la formació professional de les mateixes, per aconsseguir l'inserció laboral d'aquest col·lectiu.
Activitats representatives L'activitat primordianl ha estat el funcionament del Centre Especial de Treball d'ARANI en el que han treballat en tasques de Catering i restauració nois i noies amb discapacitat psíquica.
Tipus d'activitats Serveis socials
Sectors atesos: serveis socials i salut Discapacitats - Joventut
Patronat
Mª Isabel Ferré Esteller
Mercè Pujol Casals
Mercè Baixas Arias
Núria Plana Vilarrubla
Mª Elisa Prades Ferré
Nombre de registre 1716
Data de registre 17/06/2002
Informació legal Civil
Any de les dades 2008
Darrera modificació: 13-06-2013