Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ BARCELONA EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (BEST)

Nom FUNDACIÓ BARCELONA EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (BEST)
Adreça Av. Diagonal, 579, 3r pl.
Codi postal i ciutat 08014 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 93 241 27 65
Objectius . La Fundació té com a missió afavorir la formació universitària d'excel·lència, en especial les col·laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una alta capacitació professional i tècnica així com identificar, atreure i promoure el talent d'estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d'esforç. 2. Les finalitats de la Fundació són: a) Contribuir a la formació d'excel·lència en l'àmbit del sistema universitari català. b) Impulsar una oferta de graus i postgraus universitaris d'excel·lència de caràcter internacional i amb alta implicació empresarial. c) Potenciar la formació i ocupabilitat de professionals amb una capacitació excel·lent. d) Millorar el grau de competitivitat econòmica en el territori mitjançant la incorporació de talent internacional. e) Generar un fons patrimonial mitjançant les aportacions de les empreses per tal de finançar, amb els seus rendiments, les activitats pròpies de la Fundació que siguin autoritzades pel patronat. Article 5. Activitats La Fundació, per a l'assoliment de la seva missió i la consecució de les seves finalitats, desenvolupa les activitats que el patronat considera necessàries directament o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb aquests estatuts i el que estableix la normativa sobre fundacions. Particularment, la Fundació desenvolupa, entre d'altres, les activitats següents: a) Promoure la posada en marxa d'estudis de formació de grau i postgrau al sistema universitari català. b) Implicar a les empreses en el disseny i implementació d'aquests estudis. c) Contribuir al finançament: - D'estudis d’excel·lència de grau i postgrau del sistema universitari català. - De beques i ajuts a estudiants nacionals i internacionals en aquells graus i postgraus promoguts des de la Fundació. - Que sigui adient per a atreure talent acadèmic. d) Promoure pràctiques internacionals de qualitat amb la màxma oresponsabilitat empresarial i acadèmica en el marc dels estudis impulsats. e) Impulsar efectivament l'ocupabilitat dels graduats en aquells graus i postgraus promoguts i finançats des de la Fundació.
Patronat
Protectorat Generalitat de Catalunya
Nombre de registre 3040
Data de registre 14/12/2017
Informació legal Civil
Any de les dades 2018
Darrera modificació: 26-03-2018