Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ BARCELONA ZOO

Nom FUNDACIÓ BARCELONA ZOO
Adreça Parc de la Ciutadella, s/n
Codi postal i ciutat 08003 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 932256780
Fax 932213853
Correu electrònic fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat
Lloc web http://www.fundaciobarcelonazoo.cat
Persona de contacte Maria Neus Miró Torrent
Història La Fundació Barcelona Zoo té com a missió fonamental la promoció i el desenvolupament del Zoo de Barcelona i ho fa impulsant nous projectes de recerca, conservació, educació i sensibilització per tal d’esdevenir, des de la consideració de servei públic, un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels ecosistemes i sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es produeix
Objectius 1. Fer possible una millora constant en el benestar dels individus de la nostra col·lecció mitjançant les investigacions realitzades al Zoo o amb la seva col·lecció d' animals. Augmentant el coneixement relatiu a la fisiologia, genètica, nutrició, medecina, reproducció, conducta i altres aspectes de la biologia que porti d'una banda, a continuar millorant les instal·lacions i, de l'altra, la qualitat de vida dels animals que hi viuen. 2. Continuar contribuint a la conservació de les especies mantingudes al Zoo, mantenint la màxima variabilitat genètica en les poblacions captives per assegurar-ne el futur. 3. Contribuir a la recerca dels factors que determinen l'extinció de les espècies i actuen negativament sobre la conservació dels ecosistemes i dels hàbitats naturals per ajudar a corregir-los. Atenció especial als hàbitats dels planeta que destaquen per la seva riquesa i diversitat biològica. 4. Proporcionar un lloc de trobada a investigadors, gestors d'administracions i conservacionistes, i facilitar la seva tasca. 5.Produir i utilitzar una ciència de qualitat que ajudi a la presa de decisions en la gestió de les col·leccions d'animals i dels programes i projectes relacionats. 6. Fomentar la divulgació de la pràctica científica aplicada a la fauna i la conservació entre els visitants per contribuir a la seva sensibilització i educació. 7. Difondre i compartir els resultats i les conclusions de les investigacions amb el món dels zoos i de la conservació. 8. Donar suport tècnic (instal·lacions, coneixement veterinari de de maneig d'espècies) a projectes de recerca i conservació. 9. aprofundir en el programa de recerca des de la perspectiva d'incloure les diferents etapes educatives amb un objectiu comú. 10. Internacionalitzar el Programa de Recerca i Conservació. 11. Augmentar l'especialització dels projectes de recerca i conservació. 12. Ampliar o millorar les `condicions de la col·lecció zoològica pròpia.
Activitats representatives Desenvolupament i gestió de la recerca científica orientada a la conservació de les espècies animals tant in situ com ex situ mitjançant l’establiment de relacions i l’intercanvi de coneixements amb les universitats i els grups de recerca i investigadors amb col·laboració amb altres institucions i entitats públiques i privades; es dóna prioritat a projectes de col·laboració conjunta en virtut de les línies estratègiques contingudes en el Programa de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona. Organització d’activitats formatives, divulgatives i culturals, en diversos formats i orientades al gran públic, per tal d’incidir en els valors de la biodiversitat i el medi ambient i el seu ús sostenible, ja sigui mitjançant l’estructura del Departament d’Educació del Zoo de Barcelona o mitjançant altres instruments o mecanismes d’actuació. Organització de programes de formació orientats a la qualificació de persones vinculades a la gestió professional en els camps de la zoologia, el maneig i benestar animal, així com la gestió de programes de cooperació i desenvolupament comunitari vinculats a processos de conservació, estabilització i reintroducció d’espècies animals en els hàbitats d’origen. Impuls i organització d’estudis, recerques, seminaris i conferències, així com l’edició directa o indirecta de publicacions o la concepció d’exposicions dirigides a potenciar, exposar i difondre els valors naturals de Barcelona, la seva àrea metropolitana, Catalunya, la Mediterrània i el món, que afavoreixin el coneixement i la preservació de la seva biodiversitat i promoguin entre la ciutadania una relació respectuosa amb la natura i l’aprofitament sostenible dels seus recursos. Assessorament a entitats públiques i privades en les matèries pròpies de les finalitats fundacionals i, en particular, en l’àmbit de la preservació de les espècies i la sostenibilitat ambiental. Facilitació de la coordinació i l’establiment de sinergies entre les diferents administracions públiques i els seus organismes, les universitats i centres de recerca, així com amb entitats o empreses públiques o privades interessades a participar d’alguna manera en la consecució de les finalitats fundacionals. Creació o cooperació en la creació d’altres entitats de caire associatiu, fundacional o societari. Obtenció, canalització o inversió d’ajuts econòmics o en espècie destinats al desenvolupament o consecució de les finalitats fundacionals. Concessió de beques, ajuts econòmics o incentius d’índole diversa a persones, col·lectius o entitats per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les finalitats de la Fundació Barcelona Zoo. Participació o col·laboració en el desenvolupament d’activitats d’altres entitats, organismes, institucions o persones que pugin servir a les finalitats fundacionals. Promoció de tota mena d’iniciatives que afavoreixin una millor connexió del Zoo de Barcelona i els seus objectius estratègics amb la societat i, especialment, amb la ciutat. Totes aquelles activitats que, sense estar enumerades en els apartats anteriors, serveixen per assolir els objectius marcats.
Àmbit geogràfic d'actuació Espanya
Participació en altres organismes Coordinadora Catalana de Fundacions
Patronat
Sonia Recasens Alsina -Regidora de l'Ajuntament de Barcelona amb competències en matèria del Zoo (Presidenta)
Joan Puidollers i Fargas -Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona (Vicepresident)
Àlex Aguilar Vila -A proposta del Consell Assessor del Zoo de Barcelona (Vocal)
Josep Lluís Alay Rodríguez -Director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona (Vocal)
Ignasi Armengol Villa -Director general de Barcelona Serveis Municipals (Vocal)
Antoni Castellà i Clavé -Secretari d'Universitats i Recerca (Vocal)
Jaume Ciurana Llevadot -Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona (Vocal)
Jordi Clos i Llombart -President del Gremi d'Hotels de Barcelona (Vocal)
Javier Maria Ferrer Parareda -A proposta del Comité Científic del Zoo de Barcelona (Vocal)
Joaquim Forn i Chiariello -Membre de la Coorporació Municipal (Vocal)
Joan Gaspart i Solves -President Executiu del Consorci Turisme Barcelona (Vocal)
Manuel Antonio López Béjar -En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Vocal)
Ramon Massaguer i Meléndez -Gerent Adjunt Coordinació d'Empreses i Entitas Municipals (Vocal)
Josep M. Pelegrí i Aixut -Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural (Vocal)
Jordi Portabella Calvete -Membre de la Coorporació Municipal (Vocal)
Oscar Ramirez Lara -Membre de la Coorporació Municipal (Vocal)
Janet Sanz Cid -Membre de la Coorporació Municipal (Vocal)
Montserrat Sánchez Yuste -Membre de la Coorporació Municipal (Vocal)
Universitat Pompeu i Fabra -Representant: Antoni Bosch i Domènech (Vicerector) (Vocal)
Jordi Cases Pallares -Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona (Secretari no patró)
Protectorat Generalitat de Catalunya
Nombre de registre 2720
Data de registre 27/03/2012
Informació legal Civil
Any de les dades 2015
Darrera modificació: 13-10-2016