Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ CONCÒRDIA FARMACÈUTICA

Nom FUNDACIÓ CONCÒRDIA FARMACÈUTICA
Adreça Av. Joan XXIII, s/n
Codi postal i ciutat 08028 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 932430816
Correu electrònic subira.rocamora@cofb.cat
Lloc web http://www.concordiafarmaceutica.cat
Persona de contacte Manuel Subirà i Rocamora
Data, creació de la fundació 01/01/1997
Fundadors Manuel Subirà i Rocamora, Joan Uriach Marsal, Consell del Col.legis de Farmacèutics de Catalunya i Facultat de Farmàcia (UB)
Història Fundada el 1998 per un grup de farmacèutics preocupats per la dispersió i la destrucció del patrimoni històric del seu exercici professional. La seva crida va ser corresposta per totes les institucions i organismes, públics i privats, relacionats amb la farmàcia, que s'avingueren a integrar un representant seu en el Patronat, de manera que la "Concòrdia Farmacèutica" pot ser considerada com la primera entitat que ha aconseguit posar d'acord les voluntats i els esforços dels diversos estaments farmacèutics de Catalunya, en una acció conjunta per fer realitat, en el seu àmbit professional, la frase "qui té cura de les arrels assegura el seu futur". Després de signar-se l'acta fundacional i de constituir-se el Patronat, es va fer la presentació pública de la Fundació en un solemne acte acadèmic que tingué lloc el dia 12 de març del 1998, a l'Aula Magna de la Facultat de Farmàcia, presidit pel Rector de la U.B. i el Conseller de Cultura de la Generalitat, acompanyats pel Secretari General del Dep. de Sanitat i S.S., pel President de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, pel President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i pel Degà de la Facultat de Farmàcia.
Objectius - Contribuir a la conservació del patrimoni històric de la farmàcia catalana. - Censar, catalogar i, si és el cas, adquirir tota mena d'elements relacionats amb l'exercici farmacèutic en les seves diverses vessants. - Promoure la investigació i la recerca en relació amb la història de la farmàcia a Catalunya. - Potenciar el Museu de la Farmàcia Catalana de la UB .
Àrees d'activitats Cultural - Recerca
Activitats representatives Inventariar especialitats farmacèutiques antigues en la base de dades "PHARMAKOTEKA"
Tipus d'activitats Cursos-Congressos-Conferències - Exposicions - Publicacions - Recerca - Serveis de documentació
Sectors atesos: Culturals, recerca, medi ambient o cooperació Ciències de la Salut - Conservació Patrimoni
Àmbit geogràfic d'actuació Catalunya
Pressupost anual 16.000,00 €
Patronat
Manuel Subirà i Rocamora- Patró de lliure designació (President)
Joan Uriach i Marsal- Patró de lliure designació (Vicepresident)
Antoni Esteve i Cruella- Patró de lliure designació
Joan Gratacós i Agulló- Patró de lliure designació
Clara Vilardell i Albareda- Patró de lliure designació
Josep M. Gener i Raxac- Patró de lliure designació
Benet Oliver-Rodés i Clapés- Patró de lliure designació
Andreu Vidal i López- Patró de lliure designació
Ramon Piera i de Ciurana- Patró de lliure designació
M. Jesús Gallart- Patró de lliure designació
Josep M. Suñé i Arbussà- Patró emèrit
Felix Puebla Esteso- Patró emèrit
Iris Figuerola i Pujol- Patró emèrit
Neus Rams i Pla, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- Patró institucional
Magda Gassó i Hoja, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya- Patró intitucional
Joan Esteva de Sagrera, Facultat de Farmàcia de la UB- Patró instituional
Miquel Ylla-Català i Genís, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya- Patró institucional
Andreu Suriol i Ribé, Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya- Patró institucional
Jaume Casas i Pla, Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya- Patró institucional
Miquel Blanchar i Capdet, Federació Farmacèutica S.Coop.- Patró institucional
Josep Esteve i Roset, FEFAC- Patró institucional
Josep M. Rovira i Anglada, Soc. Catalana d' Història de la Farmàcia (Secretari)
Anna M. Carmona i Cornet,Institut Mèdico-Farmacèutic de Catalunya- Patró institucional
Emma Sallent de Colombo, Soc. Cat. D'Història de la Ciència i la Tècnica- Patró institucional
Museu de la Farmàcia Catalana- Per designar- Patró institucional
Protectorat Generalitat de Catalunya
Nombre de registre 1239
Data de registre 21/12/1998
Informació legal Civil
Any de les dades 2016
Darrera modificació: 14-02-2017