Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ DEMOCRÀTES DE CATALUNYA

Nom FUNDACIÓ DEMOCRÀTES DE CATALUNYA
Adreça C/ Calàbria, 149, entl. 2a
Codi postal i ciutat 08025 Barcelona
Regió Barcelonès
Objectius La FUNDACIÓ DEMÒCRATES DE CATALUNYA té per objecte: a) Difondre el pensament i l'obra política, econòmica, social i cultural d'aquelles persones que, com la generació de DEMÒCRATES DE CATALUNYA, l'han basat en la defensa de la llibertat, l'humanisme i personalisme comunitari, la fraternitat, la democràcia, la justícia social, i l'assoliment d'un Estat català independent. b) Promoure, a nivell Internacional, la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i l'autodeterminació dels pobles, així com la projecció dels Països de cultura i llengua catalana. c) Estimular l'estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i d'Europa, en especial de l'àrea Euro Mediterrània així com el desenvolupament del seu pensament. d) Establir col?laboracions amb d'altres ?think tanks? tant dels Països Catalans com a nivell internacional. e) Preservar la documentació significativa generada pels hereus històrics d'en Manel Carrasco i Formiguera, així com la de Demòcrates de Catalunya al llarg de la seva història, i treballar en la preservació i la defensa de la memòria històrica dels qui van ser víctimes de la guerra civil i la repressió franquista, tot promovent la justícia per a aquestes persones mitjançant qualsevol dels mitjans permesos per la llei. f) Impulsar, fomentar i vetllar pel correcte desenvolupament dels tres pilars bàsics de la Fundació: ? Llibres i Esdeveniments: la biblioteca de l'arxiu de la Memòria històrica, la creació i edició de publicacions en qualsevol format, l?organització del Campus Demòcrata, i qualsevol acte destinat a l'acompliment dels objectius fundacionals. Així com l?organització de cursos, conferències, col?loquis, congressos, seminaris i jornades d'estudis sobre la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i la Unió Europea. ? Fòrum Carrasco i Formiguera: el ?think tank? o 'dipòsit d'idees' de la Fundació, que inclou: > Nucli de Pensament, encarregat del desenolupament del 'Decàleg Demòcrata', que incorpora la Missió, Visió i Valors de Demòcrates de Catalunya, així com les Ponències Ideològiques i Programes adherits (ex.: Premis Carrasco i Formiguera, medalla d'honor, etc.). > Ajuda i suport a les persones físiques o jurídiques públiques o privades que comparteixin els seus objectius, a través de subvencions, beques, encàrrec d'estudis i qualsevol altra forma permesa per la llei. > Relacions Internacionals amb d'altres Fundacions de Partits Polítics d'interès. > Les conferències de Demòcrates en que els ponents són experts de rellevància social, i on s'exposen els posicionaments del Partit en termes de país i/o tendències de futur per alimentar les línies d'activitat política. ? Planeta Blau, el 'do tank' o 'dipòsit d'accions? de la Fundació, que inclou el 'Challenge Demòcrata' o el 'Programa Causes Demòcrates', eines d'activació d?iniciatives i projectes originats en les necessitats de la ciutadania: 1) Connectar el Partit amb el ciutadà i les entitats socials/cíviques del territori; 2) Recuperar l'interès social per la política i fomentar-hi la participació activa de les persones; 3) Oferir resultats tangibles i mesurables per a les campanyes polítiques del Partit; Identificar i posar en valor el talent; 4) Prioritzar els projectes que respectin la sostenibilitat del medi, així com els propis de l'Economia Circular. 5) Facilitar la creació d'ocupació estable i de qualitat, des d'una palanca que vol ser referent a l'entorn de l'Economia Col?laborativa pel Bé Comú. 6) Fomentar el municipalisme com a espai de participació política democràtica més propera a la ciutadania. 7) Fomentar l'ús social del català.
Patronat
Mercè Jou Torras (Presidenta)
Arcadio Navarro Cuartiellas (Vicepresidenta)
Albert Latorre Saumoy (Secretari)
Francesc Xavier Echeverria Noci (Tresorer)
Protectorat Generalitat de Catalunya
Nombre de registre 3014
Data de registre 04/04/2017
Informació legal Civil
Any de les dades 2017
Darrera modificació: 20-04-2017