Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ EL ROURE DEL VALLÈS

Nom FUNDACIÓ EL ROURE DEL VALLÈS
Adreça C/ Sant Llorenç, 39-41
Codi postal i ciutat 08100 Mollet del Vallès
Regió Vallès Oriental
Objectius Les finalitats fundacionals principals de l'entitat són, d'una banda, la col·laboració en la prestació de serveis socials dirigida sobre tot cap els col·lectius més desfavorits de la nostra societat, per evitar-ne l'exclusió social alhora que sensibilitzar a la ciutadania sobre aquest problemes i esdevenir un instrument de transformació social a partir del compromís de les persones i de la comunitat. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col•laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació: a) Construir, adquirir, organitzar, gestionar i/o posar a disposició d'altres persones o entitats, recursos que siguin útils per a l'assistència social a la població desfavorida, col•laborant així en la concepció integral i integrada del sistema sanitari i social. b) Concedir ajuts a aquelles entitats humanitàries catalanes, estatals o internacionals, col•laborant en la formació professional de personal del sector social, sempre que no vagi en detriment de les finalitats anteriors i ho permeti el pressupost anual de la Fundació. c) Concedir en la mesura que ho permeti el seu pressupost anual ajudes gratuïtes a ens socials econòmicament necessitats per atendre i contribuir a l'atenció de despeses d'assistència sanitària o social. d) Organitzar i col·laborar en l'organització d'accions formatives relacionades amb les activitats sociosanitàries o socials. e) Col·laborar amb altres entitats del territori, públiques o privades, que tinguin finalitats comunes en l'àmbit social. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, i escau, dels permisos o llicències pertinents.
Patronat
Pere Fabré Pocurull (President)
Jordi Cardoner Casaus de la Fuente (Vicepresident)
Rafael Gomariz Parra (Secretari)
Andreu Llargués i Claverol (Vocal)
Manel Peiró Posadas (Vocal)
Dolores Gallego Hernández (Vocal)
Maria Teresa Securun Fuster (Vocal)
Francisco Amaya Moreno (Vocal)
Montserrat Tarres i Nogues (Vocal)
Joan Moretó Reventos (Vocal)
Nombre de registre 2909
Data de registre 18/06/2015
Informació legal Civil
Any de les dades 2015
Darrera modificació: 15-12-2015