Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ ESPORTIVA CAMPRODON

Nom FUNDACIÓ ESPORTIVA CAMPRODON
Adreça Carretera de Molló, s/n
Codi postal i ciutat 17867 Camprodon
Regió Ripollès
Persona de contacte Joan Busquets Tenas
Objectius La Fundació té per objecte: a) El foment i la pràctica de l'esport sense afany de lucre. b) Treballar per a la formació integral de la persona a través de l'esport en les diferents categories i edats. c) Ensenyar a gaudir i a estimar l'esport. d) Organitzar i promoure activitats esportives dins la comarca i comarques veïnes. e) Garantir i potenciar l'accés de totes les persones a les pràctiques esportives, sense cap mena de discriminació per raó d'edat, sexe o capacitats físiques o intel·lectives. f) Fomentar pedagògicament l'esport com a vehicle per superar estereotips sexistes, particularment en l'ús del llenguatge i actituds. g) Cultivar a través de l'esport valors humans com la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, l'altruisme, la gratuïtat, la generositat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític constructiu, l'aprenentatge, el respecte a les regles i l'esperit d'equip. h) Difondre els codis ètics promulgats per la Federació Catalana de Futbol, la Federació Catalana de Bàsquet i la Federació Catalana de Patinatge. i) Prevenir l'exclusió social implantant i fomentant la pràctica esportiva en sectors especialment vulnerables. j) Rebutjar tota manifestació, actitud, expressió o comportament que fomenti o indueixi a l'agressivitat o violència en el joc, tant en els participants directes com del públic assistent.
Patronat
Joan Busquets Tenas (President)
Jordi Martí Truñó (Vicepresident i Tresorer)
Andreu Carrera Solà (Secretari)
Juan Hoyo Blázquez (Vocal)
Nombre de registre 2963
Data de registre 02/05/2016
Informació legal Civil
Any de les dades 2016
Darrera modificació: 14-07-2016