Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA

Nom FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA
Adreça Carrer Mallorca, 333-335 1er 2a
Codi postal i ciutat 08037 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 932440990
Fax 932440992
Correu electrònic info@fmmc.cat
Lloc web http://www.fmmc.cat
Director i/o gerent Ma Victoria Monell Renart, Ma Victoria Monell Renart
Persona de contacte Montse Molina
Data, creació de la fundació 01/01/1992
Fundadors Silvestra Moreno García, Ramon Nuri Sallés, Juan Pino Ballester, Manuel Alarcón Cebrián i Pere Grau Hoyos.
Història La fundació es va constituir l’any 1992 per iniciativa de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya, per respondre la necessitat que aquesta última tenia de dotar-se d’un instrument social i jurídic, especialitzat en la tutela de les persones que pateixen una malaltia mental. Al mateix temps era una manera de perllongar l’assistència a la persona malalta quan la família li faltés.
Objectius La millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, la defensa dels seus drets i la promoció de la seva autonomia personal, així com l’assessorament dels seus familiars. Sensibilitzar les autoritats públiques, les diferents organitzacions socials i la societat en general sobre la problemàtica i necessitats de les persones que pateixen malalties mentals. Col•laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades en el millor desenvolupament i tractament sociosanitari de les persones que pateixen malalties mentals. L’Exercici accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol odre i jurisdicció, fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem de Madrid, en defensa dels drets de les persones que pateixen malalties mentals, dels seus familiars i del millor ordre sanitari en matèria de les malalties mentals, podent fins i tot exercitar les accions públiques que en l’ordre civil, administratiu, laboral o criminal, la llei li permeti en cada moment. Assumir, en la mesura de les seves possibilitats i mitjans, la tutela d’aquelles persones que pateixen malalties mentals que ho necessitin, assumint les càrregues i exercint els drets i facultats que l’ordenament jurídic estableixi al respecte. En tal sentit podrà crear, directament o mitjançant altres figures admeses en dret, residències, centres d’acollida i rehabilitació, pisos assistits i altres recursos anàlegs. Elaborar projectes, d’àmbit autonòmic, estatal o europeu. Administrar patrimonis protegits, de conformitat amb el que disposa la normativa legal aplicable o, amb caràcter més general, administrar béns aliens dels col•lectius objecte de protecció, mitjançant la representació legal voluntària. Aquestes finalitats s’aplicaran igualment al col•lectiu de gent gran. En aquest sentit, la Fundació podrà prestar el servei de tutela per a gent gran.
Àrees d'activitats Serveis socials
Activitats representatives Gestió de càrrecs tutelars de persones que pateixen malalties mentals. En aquest moment tenir 289 persones
Tipus d'activitats Serveis socials
Sectors atesos: Culturals, recerca, medi ambient o cooperació Arts plàstiques
Sectors atesos: serveis socials i salut Discapacitats - Dones - Malalts mentals - Tutelars
Àmbit geogràfic d'actuació Catalunya
Pressupost anual 1.993.800,00 €
Participació en altres organismes Coordinadora Catalana de Fundacions Associació d'Entitats Tutelars de persones amb malaltia mental (Encaix) Forum d'Iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya (FORUM Salut Mental) Asociacion de Fundaciones Tutelares de España (FUTUPEMA) Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
Patronat
Silvestra Moreno Garcia (Presidenta)
Eladi Crehuet Serra (Vicepresident)
Joan Mercadé Sague (Secretari)
Ignasi Torrent Portabella (Vocal)
Lluís Cabrero Avila (Vocal)
Josep Ballester Roselló (Vocal)
Víctor Pérez Sola. (Vocal)
Nombre de registre 646
Informació legal Civil
Any de les dades 2013
Darrera modificació: 07-02-2014