Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ NARCÍS MONTURIOL

Nom FUNDACIÓ NARCÍS MONTURIOL
Director i/o gerent Ana Puig-Pey Claveria (gerent)
Persona de contacte Ana Puig-Pey Claveria
Data, creació de la fundació 03/12/1987
Fundadors Col·legis Professionals Tècnics de Catalunya: Enginyers Agrònoms, Arquitectes, Aparelladors, Camins, Canals i Ports, Industrials, Tècnics Industrials, Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles, Tècnica Minera i de Facultatius i Perits de Mines, Obres Públiques, Topògrafs i Telecomunicacions.
Història La Fundació Narcís Monturiol fou constituïda l'any 1987 per la totalitat del col·legis professionals d'arquitectura i enginyeria de Catalunya amb l'objectiu de crear un element positiu al servei de la societat, amb l'anuència de tots ells. Un cop signada la Carta Fundacional es van adherir a la Fundació les secretaries generals dels departaments de la Generalitat de Catalunya més vinculats a les activitats de la Fundació, i també les tres universitats catalanes existents aleshores. Una de les principals activitats de la Fundació ha estat l'organització de la Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, UNTEC, que ha arribat a les tretze edicions.
Objectius Fomentar els contactes i els intercanvis entre el món professional, el món acadèmic i l'Administració, i la recerca i l'assessorament interactiu d'aquests estaments. Donar informació a les estructures acadèmiques, empresarials i administratives de les noves i canviants necessitats de la societat moderna.
Àrees d'activitats Cultural - Educació - Medi Ambient - Recerca
Activitats representatives Darrerament, a més d'organitzar la UNTEC, la Fundació ha dut a terme diversos projectes, com itineraris d'orientació professional per a joves titulats tècnics, en col·laboració amb el Departament de Treball, o projectes de prospecció sobre les necessitats formatives dels professionals tècnics, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.
Tipus d'activitats Cursos-Congressos-Conferències - Ensenyament - Projectes de cooperació i desenvolupament - Recerca
Sectors atesos: Culturals, recerca, medi ambient o cooperació Arquitectura i Urbanisme - Desenvolupament - Enginyeria i Tecnologia - Formació Continuada - Medi Ambient
Àmbit geogràfic d'actuació Catalunya
Pressupost anual 530.723,74 €
Participació en altres organismes Associació d'Amics de la UPC.
Patronat
Carles Martín i Badell president
representants dels Col·legis Professionals Tècnics de Catalunya
representants de les Secretaries Generals dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques
Ensenyament
Indústria
Agricultura
Ramaderia i Pesca
Medi Ambient i els Rectors de la Universitat Politècnica de Catalunya de Barcelona
representants del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Direcció General d'Universitats
Comerç i Turisme
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Nombre de registre 376
Data de registre 01/06/1988
Informació legal Civil
Any de les dades 2000
Darrera modificació: 16-02-2016