Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ PRIVADA BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL

Nom FUNDACIÓ PRIVADA BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL
Adreça Plaça Espanya, 5, 1a
Codi postal i ciutat 08014 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 934132101
Fax 934132116
Correu electrònic fundaciofp@bcn.cat
Lloc web http://www.fundaciobcnfp.cat
Director i/o gerent Neus Pons Pena
Persona de contacte Neus Pons
Data, creació de la fundació 01/01/2006
Fundadors Sr. Joan Clos Matheu, alcalde de Barcelona. Sra. Marina Subirats i Martori Sra. Maravillas Rojo i Torrecill Sr. Josep Arcas i Romeu Sr. Miquel Valls i Maseda Sr. Josep González i Sala Sr. Josep Maria Álvarez i Suárez Sr. Angel Crespo i Sánchez Sr. Manuel Royes i Vila Sr. Miquel Barceló i Roca
Història La Fundació BCN Formació Professional (2006) és la culminació d'una aposta clara i decidida de l'Ajuntament de Barcelona per la formació professional de la ciutat. Aquesta aposta es remunta a l'experiència acumulada amb la creació del Consell de la Formació Professional de Barcelona (1994)-primer consell d'FP a Catalunya (*) i la creació de l'Associació Xarxa FP (1999) per a potenciar la mobilitat d'estudiants. (*) Òrgan de debat i consens de les polítiques de la ciutat en matèria d'FP.
Objectius 1- Contribuir al desenvolupament d'un sistema de formació professional eficaç per a la ciutat, tenint en compte com a referent les empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana. 2- Fomentar la cultura del treball per a la millora del capital humà, i l'optimització de la inserció al món laboral del jovent de formació professional en el context d'una ocupació de qualitat i de reforçar el desenvolupament econòmic de la ciutat. 3- Impulsar les iniciatives que permetin millorar el procés de transició a la vida activa del jovent. 4- Contribuir, a través de la formació professional, a la consolidació del concepte Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la gestió d'accions de mobilitat per Europa per al jovent i el professorat de formació professional i per al personal de les empreses. 5- Participar en la identificació i gestió dels centres integrals que es desenvolupin a la ciutat de Barcelona per tal de contribuir en la integració de les ofertes formatives profesionalitzadores.
Àrees d'activitats Educació
Activitats representatives Premis FP emprèn: Premis als millors projectes de caire emprenedor sorgits dels centres d'FP de la ciutat de Barcelona. Anuari de l'FP de BCN: publicació que recull i estudia els principals indicadors de l'FP a Barcelona des de l'anàlisi de les dades del mercat de treball i la demanda d'FP inicial i per l'ocupació (4a edició). Mobilitat d'estudiants d'FP: Beques ERASMUS i Leonardo per a pràctiques en empreses europees per a estudiants d'FP de Barcelona. (Període 2011-20144: 305 beques de mobilitat).
Tipus d'activitats Ajuts projectes-entitats - Beques i premis - Ensenyament - Publicacions - Recerca
Àmbit geogràfic d'actuació Comarcal
Pressupost anual 1.095.485,00 €
Participació en altres organismes Coordinadora Catalana de Fundacions
Patronat
Excma.Sra. Ada Colau Ballano, Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona (Presidenta Honorífica)
Sra. Sara Berbel Sánchez, Directora General de Barcelona Activa i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament de l'Ajuntament de Barcelona (Presidenta Executiva)
Sr. Pere Fàbregas Vidal, President de la Coordinadora Catalana de Fundacions (Vicepresident)
Excm .Sr. Miquel Valls i Maseda, President Cambra Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Vocal)
Sr. Miquel Àngel Essomba i Gelabert, Comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona (Vocal)
Sra. Raquel del Haro González, Secretària de política territorial , Acció Social i Migracions (Vocal)
Sra. Mercè Antònia Garau Blanes, Directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (Vocal)
Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol, President Barcelona i Comissió Internacional de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (Vocal)
Sr. Camil Ros i Duran, Secretari General Unió General de Treballadors de Catalunya UGT (Vocal)
Sr. Josep Miquel Piqué i Huerta, President executiu, La Salle Technova Barcelona (Vocal)
Sr. Luís Miguel García i Rodríguez, Director RRHH d'Espanya i Portugal-Nestlé España S.A. (Vocal)
Sr. Manel Casals i Saborit, Secretari General del Gremi d'Hotels de Barcelona (Vocal)
Sr. Gerardo Pisarelo Prados, Primer tinent d'Alcaldia. Àrea Econòmica i Treball, Ciutat digital i Relacions Internacionals (Vocal)
Sr. Guillem Espriu Avendaño, Coordinador de programes de polítiques socials. Àred de Desenvolupmanet Social i Econòmic, Àrea Metropolitana (Vocal)
Sra. Mercè Massa Rincon, Gerent Consorci Educació de Barcelona (Vocal)
Sra. Emiliana Andreu Almecija, Gerent Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Vocal)
M. Hble. Sr. Pasqual Maragall i MIra (Patró Honorífic)
Exc. Sr. Joan Clos i Matheu (Patró Honorífic)
Hble. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Patró Honorífic)
Sr. Josep Arcas i Romeu (Patró Honorífic)
Sra. Marina Subirats i Martoni (Patrona Honorífica)
Sra. Montserrat Ballarin i Espuña (Patró Honorífic)
Sr. Gerad Carbonell i Roura (Patró Honorífic)
Sr. Raimon Bergós i Civit (Secretari)
Protectorat Generalitat de Catalunya
Nombre de registre 2278
Data de registre 09/01/2007
Any de les dades 2018
Darrera modificació: 25-10-2018