Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ PRIVADA MANUEL ADROER I MARIA RAQUEL MARTORI

Nom FUNDACIÓ PRIVADA MANUEL ADROER I MARIA RAQUEL MARTORI
Adreça Av. Diagonal, 459, 2n 2a
Codi postal i ciutat 08036 Barcelona
Regió Barcelonès
Correu electrònic xavier@xarmangue.com
Persona de contacte Maria Rosa Adroer Martori
Objectius La Fundació té per objecte donar suport financer a: - persones físiques sense recursos o amb recursos limitats per atendre les seves necessitats bàsiques entre d'altres: alimentàries, mediques, d'ensenyament i formació i d'allotjament, així com a - d'altres fundacions, associacions o persones jurídiques que, sense finalitat de lucre, duguin a terme activitats d'assistència social. Aquesta finalitat ha de ser interpretada de forma no restrictiva. La Fundació desenvoluparà les seves activitats, entre d'altres maneres, enumerades no exhaustivament: - pels seus propis mitjans i instal?lacions, - cooperant amb d'altres entitats o societats, - col?laborant o participant en les activitats d'altres entitats, organismes o institucions de qualsevol tipus i naturalesa jurídica. El Patronat decidirà lliurement les activitats que emprendrà dins de les finalitats establertes en aquests Estatuts i amb els mitjans que cregui més convenients, tenint en compte en cada cas els ingressos de què disposi, activitats que consistiran, de forma enumerativa no exhaustiva, en: - concedir a fundacions, associacions o persones jurídiques del tipus esmentat en el primer paràgraf d'aquest article, ajuts de suport al seu funcionament ordinari o extraordinari, i en particular per a que el facin arribar en forma d'assistència social a persones sense recursos o amb recursos limitats. - respecte a les persones esmentades en el primer paràgraf: ? donar-los ajuts econòmics puntuals o sostinguts en el temps per cobrir les seves necessitats bàsiques, ? prestar-los serveis per contribuir a que puguin cobrir les seves necessitats bàsiques, directament o a través de tercers, fer-se càrrec directament de les seves despeses mèdiques, d'ensenyament o formació, i d'allotjament (arrendament i/o subministraments de llum, aigua i gas) o de les dels seus fills menors d'edat La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.
Patronat
Maria Rosa Adroer Martori (Presidenta)
Núria Adroer Martori (Secretària)
Maria Raquel Adroer Martori (Vocal)
Nombre de registre 2960
Data de registre 18/04/2016
Informació legal Civil
Any de les dades 2016
Darrera modificació: 14-07-2016