Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA

Nom FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA
Adreça Passeig Sant Joan Bosco, 24
Codi postal i ciutat 08017 Barcelona
Regió Barcelonès
Telèfon 932065000
Fax 932055817
Correu electrònic fundacionma@salesianas.net
Lloc web http://www.fundacionmariaauxiliadora.org
Director i/o gerent María Jesús Sánchez Fuertes
Persona de contacte María Jesús Sánchez Fuertes
Data, creació de la fundació 01/01/2000
Fundadors Filles de Maria Auxiliadora (SALESIANES)
Història La Fundació Maria Auxiliadora va ser constituïda el 12 de maig de 1998 per voluntat de les Filles de Maria Auxiliadora (SALESIANES). Des de la vocació d’educadores, les Salesianes creen la Fundació com un instrument vàlid per implicar els infants i joves, especialment les dones, fent-los protagonistes de la seva història. Dotar-los dels recursos humans i materials necessaris perquè puguin ser elements actius i dinamitzadors dels processos de construcció i transformació de la societat des d’una visió solidària de la vida. Afavoreix iniciatives de tipus cultural, formatiu, ocupacional, esportiu i de lleure des d’un projecte d’educació basat en el Sistema Preventiu que té com a meta l’educació integral de la persona en totes les seves dimensions i amb preferència dels més pobres. També es potencien projectes de voluntariat i col·laboració amb les presències dels països en vies de desenvolupament. L’evolució de la realitat social que anem detec¬tant cada any ens planteja dinàmiques de canvi constant i de consolidació de les estructures. Degut a la velocitat amb què s’estan produint canvis crucials a la nostra societat, la Fundació té la necessitat i la voluntat d’incorporar línies d’acció, objectius de treball emmarcats a curt i mitjà termini que facin viable les respostes a les preguntes que ens arriben des de la societat.
Objectius OBJECTIU PRINCIPAL: desenvolupar, de manera es¬pecífica, una acció socioeducativa amb nens i adolescents en situació de risc d’exclusió social i impulsar projectes específics d’inserció socio¬laboral de joves i adults, centres residencials per a menors i projectes d’inclusió de persones procedents d’altres cultures. - Col·laborar en totes les obres educatives de les FMA per donar suport, amb els recursos disponibles, a tot tipus d'activitats complementàries, adreçades tant a educadors com a destinataris, que afavoreixin una educació integral, des d'una adequada orientació psicopedagògica fins a activitats esportives i de lleure, formatives, culturals i científiques. -Impulsar projectes de Cooperació internacional.
Àrees d'activitats Cultural - Educació - Esportives - Salut (hospitalària) - Serveis socials
Activitats representatives 1-Projectes d’inserció social y laboral amb col·lectius amb risc d’exclusió (infants, joves, dones, immigrants i altres col•lectius en risc). 2-Formació de formadors i qualitat educativa. 3-Cooperació Internacional.
Tipus d'activitats Activitats de lleure - Ajuts individuals família - Ajuts projectes-entitats - Cursos-Congressos-Conferències - Ensenyament - Projectes cooperació i desenvolupament - Sensibilització - Serveis socials
Sectors atesos: Culturals, recerca, medi ambient o cooperació Afers internacionals - Ciències Socials - Desenvolupament - Esportives - Formació Continuada - Lleure - Religió
Sectors atesos: serveis socials i salut Dones - Família - General - Infància - Joventut - Pobres
Àmbit geogràfic d'actuació Internacional
Pressupost anual 860.000,00 €
Participació en altres organismes Coordinadora Catalana de Fundacions ECAS-Entitats Catalanes d'Acció Social CEPSS-Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
Patronat
M. Isabel Pérez Sanz (Presidenta)
M. Raquel Noain Ibero (Vicepresidenta)
M. Rosa Olivella Solé (Secretària)
Carmen Buera Broto (Vocal 1a)
Rosario Ten Soriano (Vocal 2a)
María del Carmen Bailo Luño (Vocal 3a)
Nombre de registre 1214
Informació legal Civil
Any de les dades 2016
Darrera modificació: 19-04-2016