Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

FUNDACIÓ PRIVADA MARIA ENGRACIA OLIVELLA CANALS

Nom FUNDACIÓ PRIVADA MARIA ENGRACIA OLIVELLA CANALS
Adreça Passatge Saumell, 1
Codi postal i ciutat 08034 Barcelona
Regió Barcelonès
Correu electrònic jutjat@jhuertas.com
Persona de contacte José Santomà Olivella
Objectius L'objecte i finalitat de la Fundació és, d'acord amb l'article 331.9.d de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, el següent: A).- L'ajut material als discapacitats psíquics i físics, mitjançant prestacions materials, docència, subvencions, internament en residències, centres ocupacionals, centres especials d'ocupació, ajuda domiciliària i l'exercici de tutories, protutories, curateles o defenses judicials que li siguin encomanades pels jutges i totes aquelles altres activitats complementàries de les esmentades: oci, esbarjo, temps lliure, esplais, colònies, etc. B).- Procurar, en el possible, la reinserció social dels esmentats beneficiaris i, en general, contribuir amb qualsevol altres mitjans a la promoció social de la salut. C).- Arrendament dels béns immobles, destinats a complir els fins socials. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà activitats que el Patronat consideri necessaris directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'hauran de dur a terme segons les normes que les regulin específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
Patronat
José Santomá Olivella (President)
Ramon Maria Santomá Olivella (Vicepresident)
Joaquín Huertas Prats (Secretari no patró)
María Cristina Gómez Santomá (Vocal)
Nombre de registre 2936
Data de registre 10/12/2015
Informació legal Civil
Any de les dades 2016
Darrera modificació: 06-07-2016