Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Barcelona

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables
11/07/2018 - 09:30 - 11:30
Durada: 
2h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

La declaració responsable és una figura adreçada a garantir un exercici responsable del càrrec de patró a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació. Sabem en quins supòsits i com cal adoptar aquesta declaració? Quines són les formalitats prèvies i posteriors per a la vàlida adopció d’aquests acords?

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces
27/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Els membres del patronat de la fundació inverteixen importants quantitats de temps i energia en les seves reunions. Presentem de forma clara i amb suficient antelació els materials preparatoris de la reunió? Deixem espai suficient per debatre els temes realment importants? Afavorim la participació de tots els membres del patronat? Com fem seguiment i informem dels temes en curs? Uns hàbits senzills en la manera d'organitzar aquestes reunions poden proporcionar ràpidament millores rellevants en l'exercici dels equips de govern de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

La formulació dels comptes anuals de la fundació

La formulació dels comptes anuals de la fundació
16/05/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

El Patronat de la fundació ha d’aprovar els comptes anuals d’acord amb els procediments i dins els terminis legalment establerts. De la mateixa manera, els comptes han de redactar-se amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B.
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Claus per a la sol·licitud i justificació de subvencions

Curs Claus per a la sol·licitud i justificació de subvencions
18/04/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Nombroses fundacions sol·liciten fons públics per dur a terme la seva activitat. Redactar un bon projecte, justificar-lo de manera idònia, fer reformulacions o respondre adequadament als requeriments són qüestions que cal fer de manera eficient i rigorosa.

Tot i que la sessió estarà orientada principalment cap a subvencions d’administracions públiques, també identificarem les claus per presentar projectes a fundacions privades de gran rellevància al sector.

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a. Edició Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)

2a. Edició Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)
04/04/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

2a. Edició Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a. edició Curs Com fer la memòria anual de la fundació

2a. edició Curs Com fer la memòria anual de la fundació
07/03/2018 - 09:30 - 17:30
Durada: 
8h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

2ª. edició Curs Com fer la memòria anual de la fundació

7 de març de 2018 | de 9:30 a 17:30 h

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Medició i gestió de l’impacte social de la fundació

Curs Medició i gestió de l’impacte social de la fundació
21/03/2018 - 09:30 - 17:30
Durada: 
8h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Curs Medició i gestió de l’impacte social de la fundació

21 de març de 2018 | De 9:30 a 17:30 h

 

Un dels majors reptes que tenen les fundacions a l'hora d’explicar l'impacte d'un projecte o d’una activitat és identificar mecanismes d'avaluació i mesura que indiquin de forma objectiva quina és la seva capacitat real de transformació social o comunitària.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)

Curs La gestió i la protecció de dades de caràcter personal a la fundació (LOPD)
14/03/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Les fundacions gestionen multitud de dades de persones: usuaris, voluntaris, donants, treballadors, clients, etc. La normativa de protecció de dades de caràcter personal presenta la complexitat d’integrar mesures de caràcter organitzatiu, legal i tècnic i preveu unes sancions importants en cas d’incompliment. Les fundacions estan subjectes a aquesta normativa i, per tant, cal adoptar les mesures necessàries per al seu compliment.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Què ha de saber el patró d’una fundació per exercir el seu càrrec de forma responsable

Curs Què ha de saber el patró d’una fundació per exercir el seu càrrec de forma responsable
28/02/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Els membres del patronat són els màxims responsables del govern i l’administració de la fundació. El Codi Civil estableix que “els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador”. Què vol dir això?

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

CURS Com fer la memòria anual de la fundació

CURS Com fer la memòria anual de la fundació
14/02/2018 - 09:30 - 17:00
Durada: 
7,5h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 parl. 2a. B
08037
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480