Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Barcelona

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables

Curs El conflicte d’interessos i les declaracions responsables
11/07/2018 - 09:30 - 11:30
Durada: 
2h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

La declaració responsable és una figura adreçada a garantir un exercici responsable del càrrec de patró a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació. Sabem en quins supòsits i com cal adoptar aquesta declaració? Quines són les formalitats prèvies i posteriors per a la vàlida adopció d’aquests acords?

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces

Curs Com fer les reunions del patronat més eficaces
27/06/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Els membres del patronat de la fundació inverteixen importants quantitats de temps i energia en les seves reunions. Presentem de forma clara i amb suficient antelació els materials preparatoris de la reunió? Deixem espai suficient per debatre els temes realment importants? Afavorim la participació de tots els membres del patronat? Com fem seguiment i informem dels temes en curs? Uns hàbits senzills en la manera d'organitzar aquestes reunions poden proporcionar ràpidament millores rellevants en l'exercici dels equips de govern de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

La formulació dels comptes anuals de la fundació

La formulació dels comptes anuals de la fundació
16/05/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4 hores
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

El Patronat de la fundació ha d’aprovar els comptes anuals d’acord amb els procediments i dins els terminis legalment establerts. De la mateixa manera, els comptes han de redactar-se amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Objectius del taller

Coordinadora Catalana de Fundacions
C/Pau Claris, 167, pral 2a B.
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Curs Claus per a la sol·licitud i justificació de subvencions

Curs Claus per a la sol·licitud i justificació de subvencions
18/04/2018 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Curs
Modalitat: 
Presencial

Nombroses fundacions sol·liciten fons públics per dur a terme la seva activitat. Redactar un bon projecte, justificar-lo de manera idònia, fer reformulacions o respondre adequadament als requeriments són qüestions que cal fer de manera eficient i rigorosa.

Tot i que la sessió estarà orientada principalment cap a subvencions d’administracions públiques, també identificarem les claus per presentar projectes a fundacions privades de gran rellevància al sector.

Objectius del curs

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
mpedra@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

TALLER | La formulació del comptes anuals i la memòria econòmica de les fundacions

TALLER |  La formulació del comptes anuals i la memòria econòmica de les fundacions
14/06/2017 - 09:30 - 13:30
Durada: 
4h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Programa


9:30h a 11.15h | 1. El tancament del exercici i la preparació i rendició de Comptes Anuals

a. Principis comptables i Normes de valoració

b. Tall d’operacions

c. Amortitzacions i provisions

d. Resultat econòmic i resultat fiscal

e. Els Comptes anuals: Balanç, Resultats i notes

- El model Normal – Informe d’auditoria

- El model Abreujat

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Taller Gestió comptable i financera. Tancament de l'exercici 2016

Taller Gestió comptable i financera. Tancament de l'exercici 2016
15/12/2016 - 09:30 - 14:00
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Objectiu del Taller: Taller dirigit als responsables de la Gestió Econòmico-Financera de la Fundació, amb l'objectiu d'aprofundir en aquests temes des d'una vessant pràctica.


Bloc A- Planificació i gestió econòmica de la Fundació

Professora: M. Eugènia Bailach, economista i auditora de comptes d’AUREN

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

3a. Edició Taller sobre el Patrimoni Net

3a. Edició Taller sobre el Patrimoni Net
14/12/2016 - 16:00 - 19:30
Durada: 
3,5h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

Objectiu del Taller: proporcionar els coneixements específics necessaris en tot allò que fa referència a les operacions econòmiques i als actes jurídics que s’han d’enregistrar en el Patrimoni net de les fundacions.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a B
08037 Barcelona
Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat

2a. edició Taller sobre la Comptabilitat de les fundacions

22/12/2015 - 09:30 - 12:30
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

PROGRAMA:

•        Obligacions de les fundacions en matèria de comptabilitat i auditoria.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
comunicacio@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

2a. Edició Taller sobre Gestió Directiva de les fundacions

21/12/2015 - 09:30 - 12:30
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

PROGRAMA:

•        Gestió del Patronat de la Fundació.
•        Les Declaracions Responsables derivades de la Llei 7/2012

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
comunicacio@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480

Taller sobre la Comptabilitat de les fundacions

17/12/2015 - 16:00 - 19:00
Durada: 
3h
Tipus: 
Tallers
Modalitat: 
Presencial

PROGRAMA:

•        Obligacions de les fundacions en matèria de comptabilitat i auditoria.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Pau Claris, 167 pral 2a. B
08037
Barcelona
Barcelona
Correu electrònic: 
info@ccfundacions.cat
Telèfon: 
+34-934881480