Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Conveni de col·laboració per a unir esforços

Zamudio, Bizkaia, 5 de juny de 2012.- Els representants de la Coordinadora Catalana de Fundacions, la Confederación Basca de Fundaciones, l'Associación Extremeña de Fundaciones i l'Associación de Fundaciones Andaluzas han signat un Conveni de Col·laboració aquest matí a  Zamudio. L'objectiu d'aquest acord és treballar conjuntament pel sector de les fundacions, afavorint aliances que suposin l’estalvi de costos per a les organitzacions i l’intercanvi de coneixements i experiències.

Han signat aquest conveni Juan José Salado Sánchez, president de l'Associación Extremeña de Fundaciones, Mikel  Astorkiza, president de la Confederación Basca de Fundaciones – FUNKO, Alba Molas Rifà, directora gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, i Juan Luis Muñoz Escassi,  secretari general de l'Associación de Fundaciones Andaluzas.

Entre altres assumptes, aquest conveni permetrà facilitar el contacte entre les fundacions associades a les quatre entitats; cooperar de forma activa a assolir la millora del marc legislatiu en matèria de Fundacions; treballar de forma conjunta en la promoció del Bon Govern en les Fundacions; s'impulsarà la col·laboració en la celebració de cursos, jornades i seminaris; s'ampliaran els grups de treball; s'unificaran alguns serveis, etc.

Aquestes quatre entitats representen a més de mil cinc-centes fundacions a tot Espanya de tots els àmbits, en els quals es desenvolupen activitats d'interès general. Aquest conveni permetrà traspassar les autonomies corresponents i assolir una representativitat a nivell estatal de totes elles.

Les associacions territorials de fundacions són un instrument de suport per a les fundacions de cada Comunitat Autònoma que defensen els interessos del sector, coordinant tot tipus d'iniciatives que responen a interessos comuns de les fundacions, a través d'una àmplia prestació de serveis, tals com informació, assessorament o formació.

Juan José Salado, president de l'Asociación Extremeña de Fundaciones, Alba Molas, directora de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Mikel Astorkiza, president de FUNKO i Juan Luís Muñoz Escassi, director de l¡Asociación de Fundaciones Andaluzas