Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Jornada de la Coordinadora Catalana de Fundacions sobre la nova normativa

La Generalitat reconeix que caldria corregir les lleis de Transparència i del Protectorat per adequar-les a un millor funcionament de les fundacions

La Generalitat és conscient que l’aplicació literal de la llei de Transparència, tal com està redactada la proposició de llei sorgida del Parlament, dificultarà l’activitat ordinària de les fundacions, per la qual cosa caldria reformar alguns aspectes excessivament rigorosos i detallistes en el control d’aquestes entitats sense afany de lucre.

Així ho va posar de manifest Santiago Ballester, director general de Dret i Entitats Jurídiques del departament de Justícia, durant la jornada tècnica sobre les responsabilitats i obligacions dels patrons de les fundacions organitzada aquest dimecres per la Coordinadora Catalana de Fundacions i que va aplegar 185 patrons i directius de fundacions.

“Farem el possible perquè la nova normativa –proposició de llei de Transparència i llei del Protectorat- pugui ser corregida per adequar-se millor al que és el funcionament de les fundacions” va anunciar.

El director general, tot i reconèixer la inquietud manifestada per representants de fundacions petites, va insistir en la necessitat de que l’administració disposi d’una informació suficient sobre la gestió de les entitats que perceben subvencions públiques.

L’alt càrrec de Justícia va agrair la dedicació en temps i el coneixement aportat per les fundacions a Catalunya i va reconèixer la interlocució de la Coordinadora Catalana de Fundacions perquè vehicula les inquietuds de les fundacions davant l’actuació de les administracions.

El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas, per la seva banda, va defensar la tasca desplegada per les fundacions, a les que va demanar seguir avançant cap a una gestió més moderna, transparent i eficient en un moment difícil en què es demana de fer més coses amb menys recursos.

Obligacions i responsabilitats dels patrons

La jornada tenia per objectiu conèixer i analitzar les obligacions bàsiques dels patrons de les fundacions, les responsabilitats civils i també penals de les entitats i dels seus rectors a la llum de l’anomenada corporate compliance i les noves normatives sobre organització, gestió i rendició de comptes que estan en tràmit parlamentari i que tindran una incidència sobre el funcionament de les fundacions. Entre altres coses, augmentarà la burocràcia i en el cas de les entitats més petites les obligarà a afrontar unes despeses de gestió difícilment assumibles.

Concretament, el Parlament de Catalunya està debatent el projecte de llei del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública i també la proposició de llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per la seva part, el govern central va aprovar fa unes setmanes el reglament de la llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, normativa que intervé en les quantitats donades a les fundacions.

També es va tractar la proposta dels canvis de llei de Mecenatge, que no respon a les expectatives del sector perquè pràcticament no incentiva les donacions altruistes i fins i tot elimina el que es consideraven esdeveniments d’interès excepcional.

A més del director general de Dret i Entitats Jurídiques i del president de la Coordinadora, van ser ponents Raimon Bergós, secretari general de la Coordinadora; Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, professor de Dret Penal de la Fundación Universitaria San Pablo CEU; Juan Carlos Hernanz, advocat expert en dret públic i sectors regulats, i Tomás Segura, advocat del Bufet Bergós.

Més de 500 fundacions a la Coordinadora

La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys, representa davant les administracions els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i dimensions que desenvolupen la seva activitat bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la cooperació i la recerca.

Barcelona, 17 de juliol  de 2014

DIFUSIÓ ALS MITJANS

El Punt Avui - 17 de juliol de 2014

Europa Press - 11 de juliol de 2014