2016.10.07_ Ressó als mitjans de la Jornada ““Fundacions del segle XXI: Aproximació a la seva realitat”