Comunicat de la Coordinadora Catalana de Fundacions