2018.01.16 Difusió als mitjans de la constitució de la Comissió de Cultura