UTOPIA-JOAN N. GARCÍA-NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT