Aprovació de la Llei 7/2012 de modificació de la Llei 4/2008