Jornada de la Coordinadora Catalana de Fundacions sobre la nova normativa