Jornada sobre les Noves Avantatges fiscals introduïdes a la Llei de Mecenatge