Compareixença de la Coordinadora Catalana de Fundacions al Parlament