2014.12.18_Aprovació de la Llei del Protectorat per a Fundacions