2016.09.19_Repercussió als mitjans de la inscripció de la CCF al Registre dels Grups d'Interès