2016.10.01_Ressó als mitjans del Dia Europeu de les Fundacions