Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Publicacions


El bon govern de les Fundacions

Publicacions - El Bon governEl bon govern de les Fundacions, principis, valors i bones pràctiques” tracta sobre el bon govern de les fundacions i incorpora les reflexions i aportacions dels membres de treball creat per la Coordinadora Catalana de Fundacions, juntament amb coneixements d’altres fons d’informació. L’estudi posa èmfasi en els principis i els valors en què s’ha de basar el bon govern de les fundacions amb el convenciment que aquests han d’inspirar i amarar qualsevol legislació. També inclou un recull de bones pràctiques i suggeriments.

Descarrega el document en PDF


Codi ètic per a les fundacions de Catalunya

Cofi éticEl present codi ètic de les fundacions catalanes té el seu origen en el Congrés de Fundacions 2001, del qual sorgí la petició a la Coordinadora Catalana de Fundacions d’estudiar la redacció d’un possible codi deontològic o ideari de les fundacions.

Amb el lema Identitat, Valors i Futur, durant el congrés també es va posar de manifest la necessitat de comunicar què són i com actuen les fundacions. El coneixement i reconeixement de les fundacions són indispensables per posar de manifest i potenciar el seu paper com a membres actius i claus en la societat actual.

Què són les fundacions i com actuen, són dues cares de la mateixa moneda, ja que a l’hora d’actuar és quan es posa de manifest la seva naturalesa. Així doncs, el present codi ètic pretén presentar el trets característics de les fundacions (identitat), incloent-hi aquells intangibles (valors) que configuren el seu funcionament intern i la seva actuació, és a dir, el seu futur.

Descarrega el document en PDF


Què som les fundacions de caire social?

Fundacions de caire SocialMalgrat la seva llarga trajectòria durant molts anys a Catalunya, en les últimes dècades s'ha vist crèixer de forma exponencial el nombre de les anomenades "fundacions de caire social". Entitats que , de de l'objectiu principal d'adreçar-se a l'interès general, han nascut amb la missió específica de donar suport i promocionar diferents col·lectius de persones especialment desfavorits.

Descarrega el document en PDF


Estudi de fundacions 2011

Estudi de les fundacions 2011La Coordinadora de Fundacions de Catalunya ens fa conèixer l'estructura del finançament de les fundacions catalanes mitjançant un estudi dirigit per Oriol Molas, basat per primera vegada en una enquesta dirigida a mes de 1500 fundacions de les prop de 2.000 actives a Catalunya. L'estudi dóna per descomptat que el lector ja coneix la tipologia general de les fundacions, i es limita a presentar-ne un resum quantitatiu. Els resultats són introduïts mitjançant resums breus i prou informatius perquè no calgui repetir-los aquí.

Descarrega el document en PDF


Estudi de fundacions 2008

Estudi de les fundacions 2008Gairebé vuit anys després de l'edició del primer Estudi de les fundacions a Catalunya, l'any 2001, la Coordinadora Catalana de Fundacions ha cregut oportú i convenient actualitzar la informació publicada aleshores.

El recull de l'activitat fundacional a Catalunya s'inicià a l'any de 1997, quan es féu públic el Directori de fundacions privades de Catalunya, moment en què es comptabilitzaven poc menys de 1.300 fundacions. Aquest extens treball es va reprendre l'any 200, amb l'edició de l'any següent del II Directori de fundacions privades a Catalunya (2001), en el qual es recollien 1.664 fundacions.

Descarrega el document en PDF


Estudi de les fundacions 2001

Estudi de fundacions 2001La idea central de la recerca és determinar en profunditat els punts de partida bàsics del món fundacional, la consideració de la complexa realitat actual i. amb una visió proactiva, quines haurien de ser les línies de futur d'acord amb els nous escensris que ja s'albiren.
Com a complement perfecte de la reflexió originada pel congrès de fundacions 2001, es tracta d'una eina multidisciplinaria, amb la participació d'un equi igualment plural, que sens dubte esdevindrà un punt de referència que permetrà conèixer i comprendre, en la seva globalitat, les característiques i la riquesa del món fundacional català.

Descarrega el document en PDF


30 anys de la Coordinadora Catalana de Fundacions

La CCF 30 anysDes de la seva creació el 1978 fins ara, la Coordinadora Catalana de Fundacions ha complert un important rol en el món fundacional autonòmic i estatal.

Per això en complir-se els primers 30 anys d'aquell inici, desitgem oferir a les fundacions associades i a les altres persones i entitats relacionades amb el
món fundacional, els nostres records de tot aquest camí que es va iniciar justament amb la transició a la democràcia.

Per explicar-ho hem revisat els nostres arxius i ens hem reunit amb alguns dels protagonistes dels fets i de les activitats que hem recollit en aquesta crònica.
No es tracta, doncs, d'un estudi històric, sinó quelcom més senzill i proper a l'estil d'aquesta Casa, que és la “casa de les fundacions” a Catalunya.

Descarrega el document en PDF


Què és una fundació?

Què és una fundació?Les fundacions són organitzacions sense finalitat de lucre que per voluntat dels seus creadors tenen afectat, d’una manera duradora, el seu patrimoni per a la realització de fins d’interès general.

Descarrega el document en PDF


Congrés de Fundacions 2001

Congres de fundacionsEls dies 1 i 2 de març de 2001, al Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", personalitats del món polític català, experts de molts diversos àmbits i membres de fundacions van debatre i reflexionar sobre el lema proposat: "Identitat, valors i futur".

L'èxit del Congrés queda reflectit en l'alta assistència, que va comptar amb més de 200 inscrits, els quals van participar en els debats de les diverses taules rodones, i en el ressò aconseguit en diversos mitjans de comunicació.

Igualment, i com a continuïtat del treball realitzat, la Coordinadora presenta les conclusions definitives del Congrés per tal que les fundacions puguin, tal com es va dir, no solament adaptar-se als canvis, sinó anticipar-s'hi i actuar en el moment escaient.

Descarrega el document en PDF


Societat civil

Les fundacions són un clar exponent de la societat civil, ho tenim ben clar. I sabem que impulsant-les, potenciem també aquesta societat. Però en aquesta ocasió no hem volgut restar reclosos dins la nostra parcel·la, sinó sortir a fora per endinsar-nos en el món del qual formem part, ja que creiem fermament que la nostra aportació pot anar més lluny i que la nostra acció no ha d'estar limitada portes endins, sinó que té també coses a dir fora muralles.


Societat Civil t Política

Societat civil políticaLa Societat Civil ha de ser exigent i crítica: és el seu paper. La Societat Civil ha de ser un factor equilbrador, que contrabalanci les forces; que actuï com a accelerador en uns casos i com a fre en d'altres. Una Societat Civil activa enriqueix un país. Cal tenir-ho en compte i cal cedir-li els espais qu necessita per al seu desenvolupament. Potser més que cedir-li cal no ocupar-li els terrenys que li són propis.


Societat Civil i Mitjans de comunicació

Societat Civil i Mitjans de comunicacioNo hi ha receptes que garanteixin la informació objectiva. La societat, en la mesura que en prengui consciència, anirà creant mecanismes de regulació que equilibrin les forces. És qüestió de temps. Però tembé d'aprofundir en la sensibilització col·lectiva del problema i introduir en l'educació bàsica del ciutadà elements de crítica i exigència que li permetin surar enmig dels corrents d'informació i conservar el rumb.

Descarrega el document en PDF


Societat Civil i Valors

Societat civil i valorsFa temps que sentim parlar de "crisi de valors", àdhuc d'"absència de valors". Potser perquè hem jutjat el món actual amb una certa visió catastrofista, sense pensar que en el decurs de la història hi ha hagut, sens dubte, moltes d'aquestes "crisis" i molts valors han desaparegut com a tals. Alguns, ben segur que avui, en recordar-los, ens poden semblar força ridículs o incomprensibles. És fruit del nostre costum d'analitzar el passat amb ulls de present o les altres cultures amb l'òptica de la nostra.

Descarrega el document en PDF


Societat Civil i Educació

Societat civil i EducacióPretenem amb aquest número exposar els reptes que l'educació ha de fer front avui, així com les diferents formes per afrontar-los, amb especial atenció als diferents sistemes i models educatius a Catalunya.

El nostre propòsit de fons, però, no és altre que argumentar que el Model d'Iniciativa Social (titularitat privada, no lucrativa), que majoritàriament ha adoptat la Fundació com a fórmula jurídica, no tan sols ha contribuït i està contribuint a l'educació dels futurs ciutadans, sinó que aporta idees i solucions als reptes i a la problemàtica del nou món.

Descarrega el document en PDF


Societat Civil i Globalització

GlobalitzacióAquest és el número 30 de Societat Civil. Revista de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Volem recordar que aquesta publicació és una de les iniciatives que pretenen ajudar a dinamitzar la societat civil per contribuir a plantejar i, humilment, intentar pal·liar els problemes del nostre món des de la proximitat i la participació.

En aquest cas, el monogràfic està dedicat a la globalització. És un concepte no gens nítid en la seva/seves definicions i el seu abast i, tanmateix, emprat amb escreix pels diversos agents (polítics, econòmics, socials i culturals) i predicat als quatre vents pels mitjans de comunicació.

Justament per aquesta raó no fou fàcil decidir d'acarar aquest tema. Hi havia el perill de la frivolització
o de la sacralització en el tractament. De no donar el to en el seu abast, complex i polièdric. Minimitzar-ne l'anàlisi i simplificar-ne la síntesi van ser unes restriccions inicials importants.

Però agosaradament es decidí de tirar endavant. El Consell Editorial, integrat fonamentalment per membres de la Junta Directiva, es mogué amb llibertat per afrontar el tema. El resultat és a les vostres mans

Descarrega el document en PDF